user photo

PhDr. Alena Vrbanová, PhD. (1960) historička a teoretička vizuálneho umenia. Vyštudovala Vedu o výtvarnom umení na FF UK v Bratislave. 2012 doktorát z estetiky na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre. Dizertačná práca: Alternatívna slovenská grafika. Modely interpretácie vizuálneho diela. V rokoch l992 - l995 a 1999 – 2007 bola riaditeľkou Štátnej galérie v Banskej Bystrici. Od roku 2003 pôsobí vo vysokom školstve: 2003 – FVU AU v Banskej Bystrici, Katedra teórie a dejín umenia. 2007 – 2008 FU TU Košice, Katedra výtvarných umení a intermédií. 2013 – 2014 Katedra Teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave. Kurátorstvo výstav (výber): Barbakan´92, Juraj Bartusz (1992, 1996), Ivan Csudai (1993, 2006), Rudolf Sikora (1994, 2001), Otis Laubert (1994, 2013), Ľubo Stacho (1994, 2000, 2014, 2016), trienále Súčasná slovenská grafika 12.-16. (1993 – 2005), Bratrstvo (1994), Peter Meluzin (1997), slovenský pavilón na 23. Bienále grafiky v Ljublani (1999), Podoby súčasnej slovenskej grafiky, Halle (2000), Artotéka umenia 90. rokov (2001), Peter Kalmus, Public/Subject (2001), Concave/Convexe (2002), Stanislav Filko: Sonda 1971 - 1984 (2003), Digitálna a elektronická grafika. SK (2004), Alternatívna slovenská grafika (1997, 2011), Martin Derner (2010, 2014, 2016), Marek Kvetan (2005, 2015), Stála expozícia Slovenská grafika 20. storočia (2006), Nové teritóriá modelácie priestoru (2014), Copy (20) Ride (2017). Autorsky participovala na odborných a vedeckých publikáciách (výber): Slovník svetového a slovenského umenia 2. polovice 20. storočia (1999), Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20. storočie (2000), Stanislav Balko (2003), Ľubo Stacho (2004), Slovenská grafika 20. storočia (2006), Miroslav Nicz (2009), Štefan Balázs (2010), Transmediálny priestor grafiky (2011), Re_Vízia (2013), Zbierka GCM (2014), Alternatívna slovenská grafika (2017).

Články autora