Artalk.cz

TS: Lenka L. Lukačovičová

Lenka L. Lukačovičová: P-F / Temporary Parapet / Bratislava / Trvanie výstavy: 18. 5. – 31. 5. 2018

Lenka L. Lukačovičová: P-F

Trvanie výstavy: 18. 5. – 31. 5. 2018

Obhajoba dizertačnej práce: štvrtok 31. 5. 2018 o 13.00 hod.

Finisáž výstavy: štvrtok 31. 5. 2018 o 19.00 hod.

Miesto konania: Temporary Parapet, Pražská 11, Bratislava

Kurátorka výstavy: Marianna Brinzová

P-F je samostatnou výstavou fotografky Lenky L. Lukačovičovej, ktorá prezentuje výber analógových fotografií patriaci do trojročného dizertačného výskumu. Lenka L. Lukačovičová (*1987) aktuálne ukončuje doktorandské štúdium na Katedre fotografie a nových médií u prof. Ľuba Stacha na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zameriava sa na skúmanie fotografie ako svojbytného média (či média samého o sebe), jeho formálnych náležitostí, možností, hraníc a presahov, aktuálne vo vzťahu k performance.

V dizertačnom výskume, ktorého časť na výstave P-F prezentuje, sa autorka sústredila na reinterpretácie akcií slovenských akčných umelcov z obdobia 70. a 80. rokov. Jej reakcie, ktoré formálne oscilujú na pomedzí fotografie a performatívneho umenia, komentujú aktuálne spoločenské dianie i súkromný život autorky. Skúmajú, aký vzťah je medzi médiom fotografie a performance, či performance vzniká pre fotografiu, alebo sa samotný tvorivý prístup fotografa stáva performanciou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *