Artalk.cz

10. 5. 2018 / O Ako Schlemmer (Reloaded)

O Ako Schlemmer (Reloaded) / Východoslovenská galéria / Košice / 10. 5. 2018 / 18.00 hod.

O AKO SCHLEMMER (RELOADED)

Dátum a čas: 10. 5. 2018 / 18.00 hod.
Miesto konania: VSG, Hlavná 27
Koncept, réžia: Monika Čertezni
Tanec: Monika Čertezni, Daniel Raček, Anna Sedlačková
Video, kamera, editing: Martin Piterka
Hudba: Martin Burlas
Dĺžka: približne 40 minút
Vstup voľný

Predstavenie voľne inšpirované hnutím Bauhaus a jedným z jeho predstaviteľov Oskarom Schlemmerom. Myšlienky z jeho knihy „Idealist der Form“, úzka spojitosť s priestorom a jeho základnými štruktúrami, rovnako ako hra a pravidlá sa stali základom predstavenia. Funkčnosť vyjadrená autonómnosťou pohybových obrazov zdieľajúcich rovnaký priestor a čas. Spúšťačom
a zmyslom je hra so svojimi pravidlami a možnosťami, ktoré pravidlá nevymedzujú. Základným vzťahom je prepojenie medzi praktickým až pragmatickým vnímaním sveta a emotívnou neuchopiteľnosťou, ich vzájomné obohacovanie a vytváranie predpokladu ľudskosti. Niečo podobné ako keď navaríte večeru a zasadnete k stolu kde počas jedla rozoberáte s dcérkou zmysel všetkého. A jedlo ovplyvňuje tempo rozhovoru, dáva mu chuť a vôňu….a stáva sa súčasťou myšlienky.

O priestore / O zákonoch okolitého kubického priestoru / O pohybujúcej sa architektúre /
O funkčných zákonoch ľudského tela / O kĺbovej bábke / O pohybových zákonoch ľudského tela v priestore / O technickom organizme / O tanci / O metafyzických výrazových formách ako symbolike ľudského tela …

Minulosť a budúcnosť vytvára priestor, spolu so svetlom a tieňmi. Prítomnosť sa deje… teraz. Takže už zostáva vytvoriť: Divadlo

– abstraktne – formálne a farebné
– statické, dynamické a elektrické
– gymnastické, akrobatické a burleskné
– vážne, patetické a monumentálne
– politické, filozofické a metafyzické

Predstavenie je prezentované pod hlavičkou zoskupenia Neskorý zber, ktorého zakladateľmi sú štyria zrelí tanečníci a choreografi Monika Čertezni, Lucia Holinová, Daniel Raček a Anna Sedlačková.  Neskorý zber je platforma, na ktorej sa môžu stretávať umelci z rôznych spriaznených médií. Spolu tvoriť, vymieňať si informácie, skúmať nové témy, skúmať staré témy novými spôsobmi, vzdelávať seba i ostatných, ponúkať divákom na Slovensku a v zahraničí kvalitnú a progresívnu prácu.

Predstavenie malo svoju premiéru na otváracom dni festivalu NU DANCE FEST v Bratislave 7. Novembra 2013. Odvtedy bolo prezentované okrem slovenských scén i na medzinárodnom festivale TANZ SCHRITT WEISE v Grázi, hosťovalo v Národní Galérii Praha (Veletržní palác)
v rámci festivalu HYBAJ HO!, v Brne ako súčasť festivalu Na třikrát a v Náchode v Galérii výtvarného umenia.

Predstavenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Predstavenie vzniklo vďaka podpore Ministerstva Kultúry SR, Asociácii súčasného tanca, ANASOFT APR s.r.o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *