Artalk.cz

TZ: ZČG představila nově zrestaurovanou středověkou sochu Sv. Markéty z Chomle

ZČG představila nově zrestaurovanou středověkou sochu Sv. Markéty z Chomle / Západočeská galerie v Plzni / Plzeň / 12. 3. 2018

Sv. Markéta z Chomle na Rokycansku, konec 15. století, lipové dřevo, polychromie, v. 99 cm, foto: stav po restaurování

Západočeská galerie představila veřejnosti vzácnou dřevěnou sochu Svaté Markéty pocházející z kostela ve vsi Chomle na Rokycansku. Náklady na odbornou restaurátorskou obnovu přesáhly sto tisíc korun.

Řezba Sv. Markéty z Chomle, vytvořená v závěru 15. století, je příkladem kvalitní, s regionální tvorbou spojené středověké řezby ze sbírek galerie. Socha pochází z kostela zasvěceného Sv. Markétě v obci Chomle na Rokycansku. Do sbírek galerie přešla ve velmi špatném fyzickém stavu, její vzhled a původní umělecká kvalita byly silně znešvařeny neodborným novodobým restaurováním a úpravami polychromie. V posledních letech byla socha podrobena restaurátorskému průzkumu a následně prošla celkovou restaurátorskou obnovou, která de facto zničené pozdně středověké dílo navrátila do kulturního dědictví. Návštěvníci tak měli poprvé příležitost takto obnovenou památku obdivovat po jejím návratu z restaurátorského ateliéru v Praze.

O uměleckém významu řezby a její restaurátorské obnově promluvil ve středu 7. března od 17 hodin ve výstavní síni Masné krámy kurátor Petr Jindra.

Přednáška se uskutečnila v rámci cyklu JEDNO DÍLO / JEDEN SVĚT, ve kterém galerie představuje veřejnosti vždy jedno vybrané umělecké dílo ve svých sbírkách.

JEDNO DÍLO / JEDEN SVĚT – Cyklus výstav jednoho díla ze sbírek ZČG

V cyklu „Jedno dílo / jeden svět“ je každou první středu v měsíci představeno vždy jedno významné dílo ze sbírek galerie. Diváci, kteří navštíví Masné krámy, mohou kromě aktuální výstavy spatřit i jeden vybraný exponát ze sbírek galerie, umístěný ve střední lodi. V 17 hodin pak zájemcům dílo představí kurátoři galerie a seznámí je s jeho příběhem a významem. Na výstavách „Jedno dílo / jeden svět“ se pravidelně střídají příklady moderního i starého umění, umělci celorepublikového významu i regionální osobnosti, obrazy, plastiky i architektury.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *