Artalk.cz

TS: Zureta

Zureta / študenti 19 univerzít, 14 krajín: Elias Toner, Isabel Rumble, Takuro Yokoo, Frank Furtschegger, Victoria Vinogradova,  Assunta Abdel Azim Mohamed, Katya Krauchanka, Ana Lucia Calzavara, Marina Zilbersztejn, Huang Mengzhu, Yin Yuan, Bin Huang, Xingbing Pang, Marco Stanke, Aron Herdrich, Ieva Jakušonoka, Eszter Bocsi, Kiss Botond, Jessie Hopkins, Michele Hetherington, Cristiano Rizzo, Virginia Dal Magro, Kanami Hano, Kei Imai, Koyomi Horioka, Fernando Saiki, Shiori Ichikawa, Shoko Osugi, Simone Philippou, Sosuke Ueta, Yukiko Kishi, Beata Filipowicz, Gabriela Gorączko, Pavol Truben, Heidi Mielke, Lisa Linossi, Bianca Barandun, James Jessiman, Alexandra Wollins, Margaret Stage, Mia Mendoza, Taylor Leighton, Anna Joo, Joleen Unas, Katlyn Sutherland / kurátorka: Kateřina Makar Vaclavková / Galéria Medium / Bratislava / trvanie výstavy: 16. 3. – 1. 4. 2018

Zureta

autori: študenti 19 univerzít, 14 krajín: Elias Toner, Isabel Rumble, Takuro Yokoo, Frank Furtschegger, Victoria Vinogradova,  Assunta Abdel Azim Mohamed, Katya Krauchanka, Ana Lucia Calzavara, Marina Zilbersztejn, Huang Mengzhu, Yin Yuan, Bin Huang, Xingbing Pang, Marco Stanke, Aron Herdrich, Ieva Jakušonoka, Eszter Bocsi, Kiss Botond, Jessie Hopkins, Michele Hetherington, Cristiano Rizzo, Virginia Dal Magro, Kanami Hano, Kei Imai, Koyomi Horioka, Fernando Saiki, Shiori Ichikawa, Shoko Osugi, Simone Philippou, Sosuke Ueta, Yukiko Kishi, Beata Filipowicz, Gabriela Gorączko, Pavol Truben, Heidi Mielke, Lisa Linossi, Bianca Barandun, James Jessiman, Alexandra Wollins, Margaret Stage, Mia Mendoza, Taylor Leighton, Anna Joo, Joleen Unas, Katlyn Sutherland
kurátorka: Kateřina Makar Vaclavková
vernisáž: 15. 3. 2018 o 18:00hod
trvanie výstavy: 16. 3. – 1. 4. 2018
veľkosť priestoru: Galéria MEDIUM Large

„V dejinách umenia nachádzame príbehy o dokonalom majstrovskom diele vytvorenom géniom, avšak všetci umelci vedia, že častokrát práve výnimočné diela vznikli skôr zlyhaním ako cez dokonalý úspech. Tlač pri grafickom diele je komplexný proces, ktorý poskytuje veľké množstvo príležitostí pre zlyhanie a chybu. Všetci umelci, ktorí sú súčasťou tejto výstavy, zdieľajú túto skúsenosť a ukazujú diela, ktoré vytvorili inšpirovaní chybou. Rozhodli sme sa nazvať projekt „zureta“ pretože chybne zarovnaná grafická platňa môže byť inšpiráciou pre nové dielo.“ (citované z tlačovej správy k výstave Zureta v Tokiu, ktorá sa konala v máji 2017)

Projekt Zureta (z japončiny „chyba tlače“)  začal drobnou poznámkou japonskej študentky, ktorá bola na výmennom pobyte vo Viedni, že stredoeurópske prostredie reaguje úplne inak na vzniknutú chybu v grafike ako bola zvyknutá z domáceho prostredia. Chyba v grafike nie je nič neobvyklé, často sa stáva, že v priebehu náročného technologického procesu nastane nejaký zvrat alebo chyba. Zaujímavý je však prístup, aký si autor zvolí, ako narába so vzniknutou situáciou. U niekoho to môže znamenať začať odznova, niekto chybu zapracuje, zamaskuje a iný pracuje s vedomím vytvorenia chýb.
Zámerom projektu Zureta bolo skúsiť preskúmať pozadie tohto fenoménu. Preto sa oslovili pre spoluprácu školy naprieč svetadielmi, študenti z rôznych prostredí, aby poslali práce na túto tému. Výstava prezentovaná v Galérii Medium je zbierkou týchto študentských prác, ktoré reprezentujú rôzne autorské prístupy ku chybe v grafickej tlači.

Putovná výstavna Zureta je popri sympóziu a workshopoch treťou a zároveň poslednou časťou celého projektu. Vznikol na pôde Tokijskej univerzity umení v spolupráci s ďalšími devätnástimi školami z celého sveta, nevynímajúc Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Pred výstavou v Bratislave, bola Zureta prezentovaná v Tokiu, Šanghaji, po Bratislave ide ďalej do Vroclavu.
Výstavu v Galérii Medium je možné realizovať aj vďaka projektu Spolupráce s partnerskými krajinami, ktorý sa na VŠVU realizuje od júna 2016 do mája 2018 v programe Erasmus+ (VŠVU je iniciátorom a kooridnátorom projektu). Jeho hlavným cieľom je organizácia individuálnych mobilít študentov a zamestnancov VŠVU a partnerských vysokých škôl z prostredia iných ako členských krajín EÚ a programových krajín Erasmus+. Dôležitou súčasťou projektu je diseminácia výsledkov spolupráce s partnerskými inštitúciami.