Artalk.cz

TZ: Wooden web. Česko-německý uzel

Wooden web. Česko-německý uzel / České centrum Berlín / Berlín / 16. 2. 2018

Wooden web. Česko-německý uzel

instalace – participace – akce

České Centrum Berlín

16. 2. 2017

Wilhelmstraße 44, 10117 Berlin, Německo

Dne 16. 2. 2018  se v prostorách galerie Českého centra v Berlíně koná výstava, výtvarný event a prezentace participativního projektu WOODEN WEB – ČESKONĚMECKÝ UZEL,  organizovaného  Ateliérem kresby Fakulty Umění Ostravské Univerzity ve spolupráci s Fakultou umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a dalšími přizvanými umělci.

Instalace vytvořená společným úsilím českých a německých mladých autorů vznikla jako součást dlouhodobého projektu (wooden web), který specifickým způsobem tematizuje problematiku internetové komunikace. Podstatou tvořivě hravého konceptu je představa budování kvazi funkčního „dřevěného“ modelu internetové komunikace, s jehož pomocí jsou uskutečňovány vzájemné interakce a tvůrčí spolupráce. Artistní „hra na internet“ při tom často paradoxně poodhaluje jednotlivé mechanismy fungování skutečné internetové sítě. „Vedle všech nesporných výhod přináší internet také hrozby a nebezpečí. Jestliže největší rizika mohou být  spojována  s jeho nezměrnou „nadlidskou“ potencialitou a naší neschopností nadhledu nad jeho možnostmi,   wooden web  třeba  vnímat jako vědomý pokus o polidštění sítě, o kontakt „tváří v tvář“. Ten kdo chce publikovat na „dřevěném webu“ se musí alespoň na chvilku fyzicky octnout na místě, musí své dílo rukama zavěsit na větve, z nichž se tento web skládá. Přitom však wooden web není žádnou kritickou alternativou internetu, nýbrž spíše jeho specifickou součástí. Je „zdřevěnělým zákoutím“ obecně užívané sítě, slouží jako „retardér“ zpomalující komunikaci tam, kde se vymyká možnostem naší kontroly (JD. z textu performance). Projekt „dřevěného webu“ je žitým a promyšleně budovaným komunikačním prostorem neohraničeného společenstvím lidí z různých zemí a různých částí společnosti. Vzniká na pomezí umělecké, kurátorské a vzdělávací činnosti. Svou různorodou podobou (ateliérové úkoly, performance, workshopy, výstavy) sdružuje a stále aktivuje zaangažovaný okruh umělců v několika zemích. K povaze „wooden webové komunikace“ patří nonsens a ne-praktičnost, jíž je zde míněna vědomá hra s nefunkčností systému. Skutečným smyslem projektu je ale sama mezilidská komunikace, umělecká participace a společná tvorba účastníků. Třeba i nově příchozích náhodných návštěvníků, neboť zúčastnit se může každý, kdo se možná původně přišel jen podívat.

Autor projektu:  Josef Daněk

Kurátorka: Tereza Nováková

Umělci: D. Grosser, T. Grussmann,V. Horálek, P.Hudcová, H. Chmelař, G. Kleinschmidt, P. Kubelková, P. Matoušek, A. Morey, L. Skřivánková, Paul Ressl, T. Teper, neurografismos, a další

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *