Artalk.cz

denní tisk 12. 1. 2017

Jen slova chvály má Petr Volf na skončenou výstavu Krištofa Kintery v Rudolfinu. Umělci se podařilo přilákat rekordní množství návštěvníků a prodat některá z vystavených děl. „Ve svých sochách, objektech nebo instalacích komentuje postmoderní společnost, aniž by sklouzl k prvoplánovým zjednodušením,“ píše Volf v příloze ego! Hospodářských novin.

Rekapitulaci loňského výstavního roku napsala pro Hospodářské noviny Hana Slívová. Kinteru vidělo na 161 tisíc lidí – na současného českého umělce nikdy nešlo více návštěvníků. Historicky nejúspěšnější rok za sebou mají i Národní galerie a Moravská galerie v Brně. Impresionisty na Pražském hradě vidělo skoro 100 tisíc lidí.

Pardubický kraj bude trvale podporovat akvizice Východočeské galerie. Ta si tak mohla vypracovat plán nákupů českého moderního a současného umění až do roku 2027. První díla mohla být koupena již loni – například práce Kurta Gebauera, Vladimíra Kokolii nebo místního rodáka Vojmíra Vokolka. Více v regionálním Právu.

Východočeská galerie se však potýká i s nečekanou komplikací: přes Vánoční svátky havárie vody poškodila Dům U Jonáše, kde zrovna probíhá výstava Květy a jiné světy ze sbírek Muzea umění v Olomouci. Poškozena byla nejen budova, ale i řada uměleckých děl, která mají v rukou restaurátoři. Informuje pardubické vydání MfDnes.

Vyklizená budova Muzea východních Čech v Hradci Králové čeká na rekonstrukci. Jelikož se o několik měsíců zpozdí, uspořádá muzeum ještě výstavu historických fotografií muzea, plánů původní stavby i vize do budoucna. Připraveny budou rovněž prohlídky vyklizené budovy. Více v regionálním Právu.