Artalk.cz

TS: Monika Kubinská & Bohuš Kubinský

Monika Kubinská & Bohuš Kubinský / Depozit spomienok / Synagóga v Stupave, Hlavná ul., Stupava / Vernisáž: sobota 9. 12. 2017 o 14:00 hod / Trvanie výstavy: 9. 12. – 13. 12. 2017

unnamed

Monika Kubinská & Bohuš Kubinský
Depozit spomienok

, Hlavná ul., Stupava

Vernisáž: sobota 9.12. 2017 o 14:00 hod.
Pre novinárov prístupné v deň vernisáže od 13:00 hod.

Trvanie výstavy: 9. 12. – 13. 12. 2017, denne 14:00 – 18:00

Hudba na vernisáži: Fero Király

Kurátorka: Ivana Moncoľová

Depozit spomienok je výstavným projektom dvoch výtvarníkov – maliarky a sochára Moniky Kubinskej a Bohuša Kubinského, ktorí tvoria spoločne od začiatku 90. rokov 20. storočia. Od počiatku kladú dôraz na miesto prezentácie svojich diel, na ich duchovný status, genius loci, spomienkovú vrstvu, kontext-senzitívne miesto. Od 9. decembra do 13. decembra 2017 prezentujú na výstave v Synagóge v Stupave svoje diela, v ktorých sa Bohuš Kubinský vracia k samostatnej soche a objektu, v ktorých reaguje na staršie rodinné príbehy spred 70.tich rokov, kedy jeho stará mama sa sama starala o rodinu po tom, ako jej manžel bol v koncentračnom tábore. Výstava reflektuje aj nedávny osobný príbeh spracovaný na základe starej rómskej povery o spálení košele, ďalšia téma sa venuje spomienkam na emigrantov prechádzajúcimi pred dvoma rokmi strednou Európou. Monika Kubinská vníma „umenie ako myšlienku – medzipriestor, ako reakciu na to, čo prežíva a zároveň vieru a útechu, že jej energia, činnosť je v pohybe a má silu niečo zmeniť“. Vo svojej tvorbe buduje tzv. obrazové knižnice, ako isté zásobárne vrstviacich sa myšlienok, ktorými sa zaoberá. Na výstave predstaví diela inštalované v týchto knižniciach, kde tematizuje druhú svetovú vojnu a židovské pochody smrti. Druhá takáto knižnica na výstave, vytvorená ako nová pre túto výstavu, sa venuje téme ľahostajnosti súčasného sveta, nepoučenia sa z histórie a z dejinných tráum, a nereflektovania sociálnej, spoločenskej akceptácie. Myšlienkovo je ďaľšia časť zameraná na aktuálne problémy súčasného sveta, je venovaná čínskej poetke a disidentke Liu Xia.Monika Kubinská (1966), Bohuš Kubinský(1966) (manželia, celoživotný spolupracovníci na poli umenia) smerujú celú svoju tvorbu k spomienkam: svojim/verejnosti neprístupným, verejne archívnym/s cieľom znovu ich uviesť divákom do pozornosti, či spomienkam kolektívnej pamäte zastúpenej procesom rozpamätávania sa. Dôležitým prvkom je čas, pohyb oboch autorov na časovej horizontále smerom dozadu k svojim spomienkam, ale aj k spomienkam iných. Dôležitá aj tu je veličina času, sprítomňovanie historického momentu a jeho reinterpretácia v súčasnosti. Podstatným je aj ich vzájomný dialóg a ich individuálny prínos, predsa spomienky máme každý vlastné. Potom nastáva proces zrenia, tvorba, sprítomnenie pomocou sochy, objektu, maľby – inštalovanej ako vizuálny archív/knižnica/depozit. (IM)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *