Artalk.cz

Zbyněk Baladrán má cenu pro rok 2018

Laureátem dvanáctého ročníku Ceny pro umělce nad 35 let – Ceny od Anny Daučíkové se stal v úterý 5. prosince vizuální umělec, kurátor, architekt výstav a spoluzakladatel galerie Tranzitdisplay Zbyněk Baladrán.

_MG_4044
Loňská laureátka Anna Daučíková a letošní laureát Zbyněk Baladrán

Pětičlenná porota ve složení Václav Janoščík (kurátor, teoretik a pedagog), Richard Loskot (umělec, finalista ceny CJCH), Marie Lukáčová (umělkyně, absolventka UMPRUM), Nina Michlovská (kurátorka) a Tina Poliačková (DJka a kritička) vybírala celkem z pěti finalistů. Dalšími nominovanými byli: Marek Meduna, Markéta Othová, František Skála a Lenka Vítková.

Z vyjádření poroty:

“Při výběru letošního laureáta jsme kladli důraz nejen na samotnou tvůrčí práci jednotlivých finalistů, ale právě na jejich schopnost sdílet své zkušenosti a vést dialog také jinými prostředky, ať jde o přípravu výstav, vzdělávání anebo v neposlední řadě lidské a nezištné působení ve prospěch umění.

Oceněným, se tak stává autor, který naši generaci ovlivnil nejen svojí uměleckou a tvůrčí činností, ale také skrze kritickou recepci zahraničního umění a teoretického diskurzu, nebo díky svojí širší myšlenkové a institucionální práci. Tato osobnost je spojená s nezávislou samosprávnou platformou, která je důležitou institucí v propojování lokálního a světového umění, organizaci diskusí o spoločensko-politických tématech – především reflektování minulého politického uspořádaní, jeho porevoluční transformaci a vztahu k aktuálním problémům. V neposlední řade sehrává důležitou úlohu ve vydavatelské a publikační činnosti. Vážíme si jeho kritické sebereflexe i neustálého přehodnocování dosavadní pozice, rozšiřování rámce umělecké práce k jejímu zprostředkování ve výstavní architektuře a kolektivní přístup k reflexi a produkci umění.”

_MG_4038

Součástí ceny je i vyhlášení nejlepší samostatné výstavy.

Nejvíce hlasů v divácké anketě za období 2016-2017 získala výstava Františka Skály ve Valdštejnské Jízdárně kurátorovaná Tomášem Pospiszylem.

Cena je každoročně od roku 2007 předávána jako gesto mladší generace tvůrců a teoretiků vůči generaci starších umělců. Jedná se zejména o uznání, které je zprostředkováno vybranému umělci, na jehož volbě se podílí více než 500 osob z celé České republiky, kterým v době hlasování není 35 let a nominují dva umělce nad 35 let. Ze součtu došlých hlasů vzniká skupina čtyř až sedmi finalistů. V druhé fázi laureáta vybírá každý rok odlišná porota. Věková hranice „nominátorů“ je zvolena intuitivně; charakter ceny se odvíjí od setkání každoročně obměňované poroty s finalisty v jejich ateliérech.

Stránky aktivity Umělec má cenu a Facebook.

_MG_4009
Letošní porota Ceny od Anny Daučíkové. Zleva Tina Poliačková, Václav Janoščík, Nina Michlovská, Richard Loskot a Marie Lukáčová

Foto: Valentýna Janů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *