Artalk.cz

TZ: Výstava Očím na odiv přiblíží v Anežském klášteře bohatství středověkých obrazů

Výstava Očím na odiv přiblíží v Anežském klášteře bohatství středověkých obrazů / Národní galerie v Praze / Praha / 6. 12. 2017

Výstava Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století, kterou pořádá Národní galerie v Praze, přináší nový pohled na nejvýznamnější díla středověkého umění. V předvánočním čase od 14. prosince ožívá Klášter sv. Anežky České mistrovstvím výzdobných technik na dílech mistrů jakými byli Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Třeboňského oltáře, Mistra Svatojiřského oltáře čí Mistr Litoměřického oltáře.

„Výstava Očím na odiv představí divákům mimořádné detaily a souvislosti, které jsou spojeny se středověkým dílenským provozem. Tématem výstavy jsou výzdobné techniky, pozornost je tedy věnována jednotlivým typům dekorů na malbách a sochách, způsobu jejich provedení i jejich výtvarné formě,“ uvádí autorka a kurátorka výstavy Štěpánka Chlumská.

Návštěvníci tak budou moci na proslulých dílech středověké sbírky Národní galerie v Praze studovat proměnu různorodých dekorativních technik během staletí. Od detailně provedených zlatnických technik výzdoby pozadí, jakým byla technika rytí či puncování, přes unikátní techniku pastiglií, techniku sgrafita, různých typů zlacení či plastického dekoru, včetně náročných dezénů cínovaného reliéfu až po řemeslně jednoduché typy šablonového dekoru.

Výstava je druhým projektem dramaturgické řady s podtitulem Umění a přírodní vědy, která přináší do expozice středověkého umění nejmodernější vědecké poznatky. „Na její přípravě se podílel tým specialistů, kurátoři, restaurátoři i přírodovědci. Předcházející výstava Očím skryté nahlížela pod povrch a zkoumala podkresby deskových obrazů. Nyní je tomu přesně naopak a návštěvníci budou moci obdivovat detaily, které byly určeny pro oko diváka, měly zvyšovat exkluzivitu a nádheru středověkých soch a obrazů,“ doplňuje Štěpánka Chlumská.

Nedílnou součástí výstavy jsou doprovodné informace na elektronických nosičích dostupné návštěvníkům přímo v expozici. Připraven je rovněž doprovodný program, komentované prohlídky, specializované přednášky k jednotlivým tématům výzdobných technik s kurátory, restaurátory a přírodovědci i výtvarné dílny pro rodiny s dětmi, které představí hravou formou řadu tehdejších dílenských postupů.

Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století

Místo konání: Klášter sv. Anežky České – výstavní prostory expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1250–1550
Termín: 14. 12. 2017 – 20. 5. 2018
Kurátorka: Štěpánka Chlumská, Helena Dáňová

Podpořeno grantem MK ČR z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), Identifikační kód projektu DF13P01OVV010 (Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl středověkého umění s využitím inovativních technologií).

DOPROVODNÉ PROGRAMY

Komentované prohlídky a přednášky autorů a kurátorů výstavy a restaurátorů

ST 17. 1. 16.30 Štěpánka Chlumská

ČT 22. 2. 16.30 Jan Klípa & Adam Pokorný

ST 21. 3. 16.30 Štěpánka Chlumská & Radka Šefců (přednáška s dataprojekcí)

ČT 5. 4. 16.30 Jan Klípa & Adam Pokorný

ST 18. 4. 16.30 Štěpánka Chlumská & Radka Šefců (přednáška s dataprojekcí)

ST 16. 5. 16.30 Štěpánka Chlumská & Radka Šefců (přednáška s dataprojekcí)

Komentované prohlídky jsou bez rezervací.
Cena pořadů: 100/70 Kč (zahrnuje vstupné i odborný výklad)

Dílna pro mládež a dospělé

SO 27. 1. 10.00–18.00 Deskový obraz krok za krokem

Celodenní workshop s malířkou a restaurátorkou Dagmar Hamsíkovou a historičkou umění Magdalenou Hamsíkovou. Pod odborným vedením si připravíme dřevěnou destičku, přeneseme motiv pomocí šablony, budeme zlatit plátkovým zlatem, zdobit rytím a puncováním a malovat vaječnou temperou. Domů si každý odnese hotový deskový obraz. Součástí je hodinová komentovaná prohlídka expozice, 12.00–13.00 přestávka na oběd nebo svačinu s sebou.

Cena: 600 Kč (zahrnuje vstupné, komentovanou prohlídku, výtvarný materiál a odborné vedení). Rezervace nutná (počet míst omezen) na michaela.cislerova@ngprague.cz / 221 879 216.

Víkend: dílny pro děti a rodiče

NE 28. 1. 10.30 a 14.30 Kdo má zlaté ruce?

Bohatá výzdoba středověkých obrazů měla zvyšovat jejich nádheru a budit dojem, že se jedná o skutečnost. Proto malíři často spolupracovali se zlatníky a nás čeká nevšední zlatotepecká dílna se zlatníkem a restaurátorem Vojtěchem Ouřadou.

NE 25. 2. 10.30 a 14.30 Cínovaný brokát aneb orientální tkaniny v obraze

Jak co nejvěrohodněji znázornit v malbě zlatem vyšívané drahé tkaniny a oděvy? Více odhalí dílna se sochařkou Kamilou Housovou Mizerovou.

SO 24. 3. 10.30 a 14.30 Pastiglia a řezači forem

Velikonoční dílna s řezačem perníkových forem Alešem Vostřezem, během které si přestavíme výzdobnou techniku typickou pro dílnu Mistra Theodorika. Podobným technologickým postupem nevyrobíme pastiglia, ale vytlačované perníky.

SO 21. 4. 10.30 a 14.30 Až oči přecházejí aneb zlato v obraze

Zlatá pozadí, ryté a ražené ornamenty, bohatě zdobené rámy… to jsou jedny z nejcharakterističtějších znaků gotického malířství. Na dílně s Michaelou Císlerovou se naučíte zlatit plátkovým zlatem a vyzkoušíte puncování a další zajímavé postupy.

SO 19. 5. 10.30 a 14.30 Šablona, otisk, ornament

Dílna, během které si představíme a vyzkoušíme oblíbenou a efektní výzdobnou techniku středověkých umělců, šablonu.

Víkendové výtvarné dílny nabízejí výjimečná setkání s originály výtvarných děl, inspiraci a zážitek z vlastní tvorby. Jsou vhodné pro děti od 6 do 14 let a jsou navrženy tak, aby bavily i dospělý doprovod. Doba trvání dílny 150 min. Cena dílny 110 Kč / osoba. Rezervace nutná (počet míst omezen) na michaela.cislerova@ngprague.cz / 221 879 216.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *