Artalk.cz

TS: Lucia Tallová

Lucia Tallová / Druhý archív / kurátorka: Zuzana Pacáková / Galéria Medium / vernisáž: 6. 12. 2017 o 18:00 hod / trvanie výstavy: 7. 12. 2017 – 10. 1. 2018

image

Srdečne pozývame na vernisáž výstavy

DRUHÝ ARCHÍV

autorka: Lucia Tallová
kurátorka: Zuzana Pacáková
vernisáž: 6. 12. 2017 o 18:00 hod
Hudobný hosť: Stroon

trvanie výstavy: 7. 12. 2017 – 10. 1. 2018

Sólový projekt Lucie Tallovej, s názvom Druhý archív, predstaví novú sériu malieb, koláži, objektov a inštalácií s maliarskym presahom. Autorka vytvorí prostredie „zabývané“ výstavným nábytkom, ktorý vznikne špeciálne pre priestor galérie a doplní atmosféru a vyznenie samotných diel.

Lucia Tallova’s solo project, called Second Archive, will introduce a new series of canvases, collages, objects and installations overlapping with paintings. The author creates an environment „dealt with” by the exhibition furniture, which is created specifically for the gallery space and complements the atmosphere and the wording of the works themselves.

Galeria Medium
Hviezdoslavovo nám. 18, 81102 Bratislava
www.vsvu.sk/galeria_medium
Otváracie hodiny:
Ut., Št. 12:00-19:00
Str.,Pia.,So., Ne. 10:00 – 17:00

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
www.fpu.sk

Lucia Tallová (1985) už niekoľko rokov patrí medzi výrazné osobnosti slovenskej výtvarnej scény. Je známa svojou maliarskou osobitosťou, charakteristickým námetom sentimentálnej krajiny, monochromatickou farebnosťou a precíznou technikou maľby.
Druhý archív prirodzene nadväzuje na predošlé výstavné projekty Before the beginning, after the end, Archív fiktívnych spomienok a Dom na vrchu skaly, kde autorka prepája klasické médium maľby s priestorovými inštaláciami, objektami, kolážami, fotografiami, a vytvára tak myšlienkové ale aj hmotné prepojenia medzi rozpracovanými témami a technikami. Čoraz viac sa posúva do priestoru a aj keď maľba ostáva všadeprítomná a stále dominantná, miestami ustupuje v intuitívne gesto.
Výstava odkazuje najmä na výstavný projekt Archív fiktívnych spomienok v priestoroch Stupavskej synagógy (2016), kde autorka rozpracovala tému archívu vo forme priestorovej site-specific inštalácie z drevených políc a regálov, ktoré boli obývané kolážami, objektami, maľbami, starými fotografiami a albumami, prostredníctvom ktorých Tallová prerozprávala fiktívne príbehy anonymných ľudí. Druhý archív je pokračovaním projektu, nielen tématicky, ale aj vizuálne – autorka sa sústreďuje na “zabývanie” galeríjneho priestoru objektami, nábytkom, muzeálnymi vytrinami, odkazujúc na fragmenty starých archívov, depozitárov, kabinetov kuriozít, doplnených o zbierku osobných denníkov, skíc a fotografií.
Téma osobného archívu odkazuje aj na autorkinu pasiu v zbieraní a zhromažďovaní starých fotografií, albumov, pohľadníc, porcelánu, kameňov a rôznych bizarných objektov a nábytkov, tzv. object trouvé, ktoré následne manipuluje a pretvára. Stávajú sa jej pracovným materiálom a nástrojom, podčiarknutým vrstvením a repetíciou jej príznačných motívov a symbolov, ako roztekajúci sa čierny tuš, rozliate mláky farby, poletujúce čiastočky prachu a dymu, rozmazané horizonty, stužky či kvety ako silné symboly ženskosti, nostalgie a sentimentu. Ženská postava sa stáva ústredným motívom prerozprávaného príbehu čiernobielych fotografií. Autorka zámerne využíva chyby vo fotografiách – neostré a chybné, či pohnuté zábery, zlé kompozície, nepodarky a pochybenia pri ich vyvolávaní ako aj na vplyv času a patinu na fotografickom papieri. Tieto chyby prízvukuje, prekrýva a pretvára prostredníctvom maľby a koláží.
Výstava ponúkne nielen najnovšie autorkine práce, ale aj akúsi sondu do jej intimity, osobných zbierok, spomienok a archívov, do jej pracovných a myšlienkových postupov. Autorka otvára dvere do svojho ateliéru kde nielen tvorí, ale aj pretvára, zbiera, vrství, množí, archivuje a hľadá. Reaguje na spôsob premýšľania o starších maliarskych prácach na papieri a plátne, pracuje s témou strácania, zabúdania, akéhosi mazania, ktoré súvisí s témou pamäte a spomienok reálnych či vymyslených príbehov-archívov.
V najnovších inštaláciách a objektoch používa Tallová svoje staré tušové kresby a akvarelové maľby, ktoré sa zrazu stávajú materiálom – ďalej ich manipuluje, strihá a lepí, pretvára na koláže, čím nikdy neprezentované práce zo skicárov a útrob jej ateliéru dostávajú “druhý život”. Niektoré výstavné pasáže odkazujú na automatickú kresbu, akési točenie sa v kruhu a nové prerozprávanie starých prác a príbehov v prenesenom význame. Nosným prvkom výstavy je cyklické opakovanie, intuitívne zbieranie a ukladanie, no aj samotná práca s priestorom, jeho architektúrou a pohybom návštevníka v ňom. Objekty a mobiliár obývajú výstavný priestor v premyslenej scénografii, ktorá podčiarkuje a komunikuje s charakterom historických sál galérie a dotvárajú tak spoločne homogénne atmosférické prostredie, kde sa minulosť vnára do prítomnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *