Artalk.cz

TZ: Vdovy S / Sekal / Slavík / Sýkora

Vdovy S / Sekal / Slavík / Sýkora / Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / Roudnice nad Labem / 7. 12. 2017 – 11. 2. 2018

Vdovy S / Sekal / Slavík / Sýkora

7. 12. 2017 – 11. 2. 2018

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 7. 12. 2017 v 17.00 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5. Výstavu zahájí Duňa Slavíková, autorka výstavy.

V hudebním programu vystoupí klavírista Jan Bartoš.

Vdovy S, Christine Sekal, Duňa Slavíková a Lenka Sýkorová

Na výstavě Vdovy S v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem se setkáváme s díly tří umělců, Zbyňka Sekala, Otakara Slavíka a Zdeňka Sýkory. Díla těchto autorů jsou tentokrát představována jejich životními partnerkami, jejich vdovami. Jak je ve světě umění běžné, je autorovo dílo prezentováno s každým kurátorem jinak, odlišným výběrem, jinými náhledy, reflexemi a způsoby instalace, jako různé příběhy s roztroušenými figurami, které jsou poskládány dohromady s odlišnými záměry a strategiemi. Autorka výstavy Duňa Slavíková požádala o spolupráci na výstavě své dvě přítelkyně, Lenku Sýkorovou a Christine Sekalovou. Autorky se zde nesnaží prosazovat proti běžným uměleckým praktikám. Výstava je pojímána jako jejich individuální zamyšlení, které by mohlo diváka vést k hlubšímu pochopení vystavených děl. Zároveň je ovšem i snahou o otevření nových perspektiv.

Christine Sekalová, citlivá partnerka introvertního umělce, která v pro něj cizí zemi zásadním způsobem podpořila jeho existenci a tvorbu, se v intimním výběru Sekalových děl soustřeďuje jak na důležité biografické aspekty umělcovy osobnosti, tak i na dialog vzájemného vztahu.

Lenka Sýkorová, umělkyně, kurátorka, publicistka a vydavatelka, je partnerkou, spolupracovnicí a v neposlední řadě spoluautorkou Zdeňka Sýkory. Od smrti Zdeňka Sýkory pečuje neúnavně o upevnění jeho odkazu v kulturním povědomí. Její téma směřuje do budoucnosti. Koncept Muzea Sýkorových děl, z nichž v Roudnici prezentuje dvě stěžejní, je jedním z dalších úkolů, které si Lenka Sýkorová vytyčila.

Historička umění Duňa Slavíková se zabývá úvahou o složitém vztahu Otakara Slavíka k vlastnímu dílu. Pro malířovo okolí bylo nepochopitelné, z jakého důvodu stále ničil svá nejlepší díla, často i po uplynutí několika desetiletí od vzniku. Neustálý boj s obrazy byl charakteristickým pro Slavíkovu velikou urputnost.

Výstava Vdovy S není pokusem o novou autorskou skupinu. Osobní interpretací ovšem vzniká vzájemný diskurs mezi autorkami, jenž se prolíná se společnou snahou o sdílení této interpretace s divákem.

Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 7. 12. 2017 do 11. 2. 2018, úterý – neděle
10.00–17.00.

Autorka výstavy: Duňa Slavíková

Kurátor za GMU v Roudnici nad Labem: Alena Potůčková

Výstavu doprovodí katalog s texty Duni Slavíkové a Lenky Sýkorové a barevnými reprodukcemi.