Artalk.cz

TZ: Galerie Rudolfinum představuje oživenou vizuální identitu a nové webové stránky

Galerie Rudolfinum představuje oživenou vizuální identitu a nové webové stránky / Galerie Rudolfinum / Praha / 6. 11. 2017

Web_náhled

Galerie Rudolfinum má od podzimu novou koncepci vizuální identity, jejíž součástí jsou i nové webové stránky. Nově zavedený vizuální styl galerie nadále pracuje s původní značkou, která byla proporčně upravena, aby zajistila jednotnost a rozpoznatelnost všech výstupů galerie.

Galerie Rudolfinum používá od devadesátých let geometrický symbol odvozený z erbu cechu malířů sestávající ze tří rovnostranných trojúhelníků v kruhovém poli doplněný o textové označení instituce. Typografická část značky byla v minulosti upravována vždy podle vizuálního stylu jednotlivých výstav a použité písmo se měnilo v závislosti na podobě dané vizuální kampaně. Cílem zadání proto bylo stanovení základních pravidel a rysů specifického vizuálního jazyka galerie, který by sjednotil využívání loga.

Hlavním požadavkem na nový vizuální styl byla především univerzálnost, ale zároveň dostatečná rozpoznatelnost galerie v prostoru města i v situaci, kdy je hlavní důraz kladen především na rozmanitost výstavního programu. Grafické zpracování jednotlivých výstav nadále zůstává předmětem soutěže, každá výstava tak nese svůj jedinečný vizuální styl.

Iveta Bendová a Lukáš Pumpr z plzeňského Studia Petrohrad zodpovědní za redesign značky stanovili jediné pravidlo pro tvorbu plakátů k jednotlivým výstavám – v každém vizuálu musí být obsažen dominantní symbol kruhu se třemi trojúhelníky. Nově zavedený vizuální styl Galerie Rudolfinum pracuje s původní značkou, která byla proporčně upravena, zbavena konstrukčních nepřesností a doplněna o novou typografii. Účelem jednotného vizuálního stylu je především srozumitelně komunikovat obecné poslání a hodnoty galerie a zároveň odlišit galerii od ostatních institucí zabývajících se výstavní činností, především v rámci jednoho města. Na nové logo navazují také loga edukačního prostoru Artpark a Kina Rudolfinum. Designéři zde pracovali se třemi trojúhelníky, které jsou v prvním případě upraveny do podoby stavebnice nebo redukovány na jediný trojúhelník označující tlačítko Play.

Spolu s novou vizuální identitou byly vytvořeny také webové stránky ve spolupráci s designérem Teodorikem Menšlem. Hlavním přínosem nového webu je především jasnější navigace, která má návštěvníkovi usnadnit nalezení důležitých informací pomocí co nejmenšího počtu kroků. Minimalistický design základní struktury stránek nechává vyznít obrazový a video-materiál z pořádaných výstav. Slideshow na hlavní stránce umožňuje rychlý přehled o právě probíhajících akcích a novinkách. Webové stránky můžete navštívit na adrese www.galerierudolfinum.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *