Artalk.cz

TZ: Návrat sousoší sv. Františka Borgiáše na Karlův most

Návrat sousoší sv. Františka Borgiáše na Karlův most / GHMP / Praha / 31. 10. 2017

Po pěti letech se na Karlův most navrací sousoší sv. Františka Borgiáše. Barokní sousoší bylo ve špatném stavu, pískovcové bloky podstavce vykazovaly statické narušení, proto bylo sousoší v roce 2012 sejmuto a umístěno do depozitáře. Na Karlův most bude zítra osazena věrná sekaná kopie z dílny zkušeného sochaře a restaurátora Jiřího Kačera.

Během měsíce října byly postupně sestaveny díly architektonického podstavce a osazeny dvě boční figury andělů. 31.10. 2017 v brzkých ranních hodinách bude do středu sousoší umístěna postava světce v nadživotní velikosti. Následující dva týdny budou probíhat dokončující práce, lokální retuše a závěrečná konzervace.Originál bude prozatím uložen v depozitáři Galerie hlavního města Prahy, než bude později restaurován pro expoziční účely.

Sousoší sv. Františka Borgiáše vytvořil na sedmý polopilíř od Staroměstské mostecké věže Ferdinand Maxmilián Brokoff v roce 1710. Objednavatelem byl císařský purkrabí František z Colletu, rentmistr z vídeňského Neustadtu.

František Borgiáš, po smrti své ženy a zajištění osmi dětí, se ve svých 40 letech vzdal všeho majetku a vstoupil do jezuitského řádu. Pro jezuitský řád je jedním z nejvíce uctívaných řádových světců. Ve středu sousoší je zobrazen jako stojící muž středního věku v řádovém rouchu s gestem pokory,vpravo vedle světce stojí anděl a drží obraz s reliéfem monstrance, vlevo je sedící anděl s reliéfem Panny Marie s Ježíškem. Na bohatě sochařsky propracovaném podstavci se nachází světcovy atributy, odznaky jeho církevních i světských hodností a lebka, která připomíná pomíjivost pozemské krásy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *