denní tisk 1. 11. 2017

V regionálním Právu a MfDnes vyšly články lákající na výstavu Poklady zbrojnic státních hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu probíhající ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Výstava je výstupem několikaletého výzkumu pracovníků NPÚ a dalších specialistů a vyšlo k ní několik katalogů.

Výstavu 5KV – 5 let umění a designu v Kvalitáři hodnotí Pavel Vokatý v Lidových novinách: „Zatímco v gotice, baroku, secesi i pop-artu bylo prolínání umění a designu běžné, dnes už tomu tak není. Oba světy existují odděleně a 5KV v Kvalitáři nabízí jednu z možností, jak do jejich průniků nahlédnout.“ K vidění je například dílo Milana Knížáka.

V Hospodářských novinách vyšel rozhovor s Jiřím Skalickým, ředitelem odboru památkové péče pražského magistrátu. Podle úředníka mají na stavební povolení přílišnou moc občanská sdružení blokující rozvoj města: „Jde o to ukázat, kdo má v republice větší sílu. Jestli zájmy investora, který neudělal nic nelegálního, anebo zájmy určitých zájmových skupin, které prosazují skanzenizaci centra Prahy.“