Artalk.cz

TZ: Národní galerie vystaví sbírku zakladatele prvního moderního muzea Ferdinanda II. Habsburského

Národní galerie vystaví sbírku zakladatele prvního moderního muzea Ferdinanda II. Habsburského / Národní galerie v Praze / Praha / 26. 10. 2017

Více než 300 exponátů na výstavě Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem představí život renesančního kavalíra, sběratele umění a kuriozit i osobnosti, díky níž stojí v Praze slavný letohrádek Hvězda. Většina děl, která budou od 3. listopadu vystavena ve Valdštejnské jízdárně, bude možné vidět v Česku vůbec poprvé.

Letos uplynulo 470 let od chvíle, kdy syn českého a uherského krále Ferdinanda I. arcivévoda Ferdinand II. Habsburský (1529–1595) přijel do Čech, aby zde zastupoval zájmy habsburské dynastie. Před 450 lety se pak arcivévoda ujal vlády nad Tyrolskem. Dvojité výročí se stalo podnětem pro vznik mezinárodní výstavy, která byla před Prahou představena na zámku Ambras. Ten je dnes díky Ferdinandovi nejstarším dochovaným muzeem na světě,“ uvádí kurátorka výstavy Blanka Kubíková.

Ferdinandův pobyt v českých zemích se protáhl na dlouhých dvacet let, během nichž přestavěl Pražský hrad, vybudoval renesanční letohrádek Hvězda, pořádal honosné́ slavnosti a turnaje, ale také podporoval učence a literáty a položil základ pro slavné́ sbírky uměleckých děl, přírodnin, zbrojí a knih. Panovník se proslavil i svou odvahou vzepřít se dobovým konvencím nerovným sňatkem s měšťanskou dcerou Filipínou Welserovou. Všechny tyto aspekty Ferdinandova života výstava představí.

„Návštěvnicky oblíbená bude bezesporu část výstavy představující exponáty z Ferdinandovy kunstkomory. K vidění budou poklady z drahých kovů, kamenů, skla i vzácných přírodnin, jako jsou korály, lastury či roh nosorožce, různé druhy hodin a další přístroje, fosilie, mučicí nástroje a jiné kuriozity, ale také vzácné obrazy, knihy a rukopisy,“ doplňuje Blanka Kubíková.

Arcivévoda Ferdinand patřil dosud neprávem k méně známým a opomíjeným postavám evropské historie. Svými zájmy inspiroval svého synovce, pozdějšího císaře Rudolfa II. (1552–1612), za jehož vlády se české země v čele s Prahou staly centrem evropské politiky a kultury. Protože je Ferdinand současně i jednou z mála historických osobností, jež po sobě zanechaly početné a pozoruhodné prameny dokumentující vlastní práci, záliby i soukromý život, je výstava unikátním svědectvím o životě renesančního kavalíra.

Pro děti bude na výstavě připraven speciální prohlídkový okruh, který přiblíží mladšímu publiku vybrané předměty panovníkovy sbírky. K výstavě bude vydán rozsáhlý katalog i obrazový průvodce a po celou dobu jejího trvání bude probíhat bohatý doprovodný program, a to nejen v dobovém ateliéru na balkoně Valdštejnské jízdárny.

Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem

Výstava Národní galerie v Praze a Uměleckohistorického muzea Vídeň̌, ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd České́ republiky, v. v. i.

Termín: 3. 11. 2017 – 25. 2. 2018
Místo: Valdštejnská jízdárna

Výstavu připravil česko-rakouský tým historiků a historiků umění v čele Blankou Kubíkovou z Národní galerie v Praze, Sylvou Dobalovou z Ústavu dějin umění AV ČR a Jaroslavou Hausenblasovou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (pro výstavu v Praze) a Veronikou Sandbichler, ředitelkou zámku Ambras (pro výstavu na Ambrasu, která se konala od 15. června do 8. října 2017).

Autorský kolektiv tvoří dále: Thomas Kuster (KHM), Paulus Rainer (KHM), Eliška Fučíková, Beket Bukovinská, Ivan Prokop Muchka, Ivo Purš (ÚDU AV ČR), Stanislav Hrbatý (Muzeum Hradec Králové), Jan Baťa (FF UK), Václav Bůžek (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích).

Doprovodný program

STUDIOLO

Laboratoř vědce, dílna řemeslníka, ateliér umělce. Prostor ve výstavě, kde mohou tvořit malí i velcí návštěvníci. Přijďte přemýšlet a pracovat jako renesanční člověk.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S KURÁTORKOU VÝSTAVY A ODBORNÝMI LEKTORY

ČT       23. 11. 2017    16.30   s Blankou Kubíkovou

NE       3. 12. 2017      15.00   s Blankou Kubíkovou

NE       17. 12. 2017    15.00   s Alenou Kingham

ČT       28. 12. 2017    16:30   s Alenou Kingham

NE       21. 1. 2018      15.00   s Blankou Kubíkovou

NE       18. 2. 2018      15.00   s Alenou Kingham

ČT       22. 2. 2018      16.30   s Alenou Kingham

Zdarma ke vstupence  / Doba trvání: 60–90 min.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S AUTORY VÝSTAVY

NE       12. 11. 2017    15.00  Praha, Innsbruck a dvorský život – se Sylvou Dobalovou

NE       26. 11. 2017    15.00  Arcivévoda Ferdinand II. (1529–1595) v politických a kulturních dějinách českých zemí – s Jaroslavou Hausenblasovou

ČT       7. 12. 2017      16.30  Zbroj ve sbírce Ferdinanda II. Tyrolského – se Stanislavem Hrbatým

NE       7. 1. 2018        15.00  Praha, Innsbruck a dvorský život – se Sylvou Dobalovou

ČT       25. 1. 2018      16.30  Arcivévoda Ferdinand II. inspirující: vztah k budoucímu císaři Rudolfu II. – s Eliškou Fučíkovou

ČT       8. 2. 2018        16.30  Zákoutí a taje Ferdinandovy kunstkomory – s Beket Bukovinskou

Zdarma ke vstupence  / Doba trvání: 60–90 min.

VYCHÁZKY DO LETOHRÁDKU HVĚZDA

Pojďte s námi na prohlídku unikátní stavby, kterou nám může závidět svět. Průvodcem nám budou autoři obsáhlé publikace Hvězda. Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu – Ivan Prokop Muchka a Sylva Dobalová.

SO      2. 12. 201        11.00

SO      10. 2. 2018      11.00

Cena: 120 Kč / 90 Kč / Doba trvání: 90120 min. / Na rezervaci / Sraz s účastníky před letohrádkem

TVŮRČÍ DÍLNY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

SO       25. 11. 2017    10.30–17.30

NE       25. 2. 2018      10.30–17.30

Akvarel ve vědecké ilustraci

Na dvoře Ferdinanda II. působil Joris Hoefnagel malíř, rytec, kreslíř vlámského původu. Jeho precisní záznamy živé přírody budou vedle ilustrací v Mattioliho herbáři (vydaného v Praze roku 1562) inspirací našich vlastních akvarelových studií. Budeme poznávat byliny, seznamovat se jejich medicínskými účinky a ukážeme si i barviva z nich vyrobená. Ty využijeme při akvarelové malbě.

Dílnu vedou Jitka Handlová a Marie Ladrová. Určeno pro mládež od 13 let a dospělé.

Cena: 600 Kč / Na rezervaci

SO  20. 1. 2018  10.30–17.30

Vystoupit z plochy

Během dílny se budeme teoreticky i prakticky zabývat výtvarnou formou reliéfu a technikou dřevořezby. Inspirací nám budou vlysy, reliéfy a ilustrace na výstavě. Materiálem lipové dřevo.

Dílnu vedou Kamila Housová Mizerová a Olga Fadli Pětivoká. Určeno pro mládež od 13 let a dospělé.

Cena: 600 Kč / Na rezervaci

FERDINAND II. VE ZKRATCE

Prohlídka výstavy pro malé i velké.

Hledejte symbol hvězdy a najdete 21 pozoruhodných předmětů se zajímavými texty. Dozvíte se, jaký byl arcivévoda Ferdinand, zda se na jeho dvoře dařilo vědě a umění, k čemu se používal bezoár, a mnoho dalšího.

VE TŘPYTU HVĚZDY

Procházku výstavou obohatí úkoly k pozorování, přemýšlení, kreslení i skládání v podobě pracovního listu (děti 8–13 let).

VÍKENDOVÉ DÍLNY PRO DĚTI A RODIČE

NE       17. 12. 2017    14.00–16.00

NE       21. 1. 2018      14.00–16.00

Vladař, architekt a milovník umění Ferdinand II. Vás zve do svých služeb. Přispějte do sbírky kuriozit svým dílem.

Pro děti 6–13 let.

Cena: 90 Kč / 1 os. / Na rezervaci

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PRO PEDAGOGY

ČT       9. 11. 2017      16.30   s kurátorkou výstavy Blankou Kubíkovou

Cena: zdarma s potvrzenou rezervací / Doba trvání: cca 6090 min. / Na rezervaci

PRO ŠKOLY

Vzdělávací programy a komentované prohlídky s ateliérem či pracovním listem na objednávku.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY NA OBJEDNÁVKU V ČESKÉM, ANGLICKÉM A NĚMECKÉM JAZYCE

Komentáře

  1. Nadpis tiskové zprávy pohřbil celou moderní, novou, kritickou i postkritickou muzeologii. Gratuluji!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *