Od knihy ku knihe v TICu

Jan Čumlivski, Katarína Hrušková a Peter Puklus, Palo Čejka, Svätopluk Mikyta, Tomáš Klepoch / Od knihy ku knihe / Galerie TIC: Galerie U Dobrého pastýře / Brno / 20. 9. – 28. 10. 2017

OD_KNIHY001 OD_KNIHY002 OD_KNIHY004 OD_KNIHY005 OD_KNIHY006 OD_KNIHY007 OD_KNIHY008 OD_KNIHY009 OD_KNIHY010 OD_KNIHY012 OD_KNIHY014 OD_KNIHY016 OD_KNIHY017 OD_KNIHY019 OD_KNIHY021 OD_KNIHY023 OD_KNIHY024 OD_KNIHY025

foto: Michaela Dvořáková