Artalk.cz

TS: Stano Masár

Stano Masár: Malevičova podlaha / kurátorka: Mira Sikorová-Putišová / Centrum Ciachovňa Arzenal, M. R. Štefánika 2, Žilina / vernisáž: piatok 22. septembra 2017 o 18:00 / trvanie výstavy: 23. 9. – 20. 10. 2017

Print

V predposlednom septembrovom týždni v piatok sa v Žiline otvorí tretia výstava v priestore zameranom na prezentáciu súčasného vizuálneho umenia Centrum Ciachovňa Arzenal (CCA).

Po výstave Jany Kapelovej a Aleša Čermáka program pokračuje projektom slovenského umelca Stana Masára.

Objekty a inštalácie Stana Masára odrážajú realitu formulovanú inými pravidlami. Predstavujú          i prvok znefunkčnenia alebo zámerného formulovania novej funkčnosti a provokujú tým divákove skúsenosti s bežnou realitou. Vytvára ich autorským systémom tzv. „korekčných“ zásahov, ktoré sú mnohokrát obrátením zdanlivo nemennej logiky naruby. Tento systém je zároveň nástrojom, ktorým výtvarník spracováva, a zároveň skrz túto optiku tematizuje vizuálne umenie samotné – jeho dejiny alebo príslušné inštitucionálne rámce. Uplatnenie systému korekcií nielenže predostiera oblasť vizuálneho umenia a jeho mechanizmy i históriu ako systém, ktorý môže fungovať akoby vychýlený zo svojej osi, s inými pravidlami, no zároveň autor prostredníctvom neho vyzýva k rafinovanej hre, v ktorej počíta s mierou divákovej orientácie vo výtvarnom umení, ale takisto ho k nej – v prípade jej absencie – podvratne posúva.

Výstižným príkladom sú série významných diel autorom spracovávaných do piktogramov alebo formy, ktoré prezentuje na aktuálnej výstave: interpretácie signifikantných diel známych umelcov, v ktorých však dochádza k vytvoreniu nového, hoci aj paradoxného účelu diela – kategórie, ktorá v prípade autorových realizácií – v súvislosti s výtvarným umením, za úvahu rozhodne stojí. Vo vyznení skôr hravými ako ironickými korekciami diel umenia prostredníctvom manipulácie, a tak i relativizovaním ich významu však autor dáva do popredia fakt, že je utópiou hľadať hranicu medzi umením a ne-umením, že je skôr nutné uvažovať o ich prepojení a paralelnom fungovaní, ktoré môže byť prospešným pre obe strany. (M.S.P.)

Výstava je tretím výstavným podujatím v Centre Ciachovňa Arzenal, novovzniknutom priestore pre súčasné umenie v Žiline, ktorý naštartoval v apríli 2017. Jeho ambíciou je prostredníctvom prezentácie a podpory súčasného vizuálneho umenia  reprezentovať silné názorové platformy, prinášať konštruktívnu reflexiu kultúrneho a spoločenského prostredia, podporovať spoluprácu   a dialóg a pôsobiť v širšom nadregionálnom priestore. CCA rozvíja svoje aktivity v industriálnom priestore pôvodnej parnej elektrárne v Žiline, ktorý jej na tieto účely poskytla Považská galéria umenia v Žiline. Iniciátormi CCA sú umelci a kurátori Pavlína Fichta Čierna a Anton Čierny a na koncepcii centra a jeho aktivitách sa podieľa teoretička umenia a kurátorka Eliška Mazalanová.


Stano Masár (*1971) študoval na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, absolvoval doktorandské štúdium na VŠVU v Bratislave. Uskutočnil štipendijný pobyt na Thames Valley University v Londýne. Bol finalistom cien pre mladých umelcov (Essl Award, Cena Oskara Čepana). Tvorbu prezentuje na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch súčasného umenia. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach na Slovensku: SNG Bratislava, PGU Žilina, Galéria mesta Bratislavy, Nitrianska galéria, tiež v zahraničí a v súkromných zbierkach. Žije a pracuje v Bratislave.


Centrum Ciachovňa Arzenal, M. R. Štefánika 2, Žilina

otváracie hodiny: utorok – piatok 13:00-18:00, sobota: 9:00-17:00, nedeľa: 10:00-16:00

www.arzenalciachovna.sk


Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *