Artalk.cz

TZ: Rudolf Jakubek (1902–1968). Grafické dílo

Rudolf Jakubek (1902–1968). Grafické dílo / Oblastní galerie v Liberci / Liberec / 21. 9. – 31. 12. 2017

Rudolf Jakubek (1902–1968). Grafické dílo

Oblastní galerie Liberec

21. 9. – 31. 12. 2017

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin, ve čtvrtek do 19 hodin.

Komentovaná prohlídka: 19. 10. v 10:30 a 17 hodin

Výstava vznikla ve spolupráci Oblastní galerie Liberec a Regionálního muzea v Teplicích.

Galerie představí nedoceněného Rudolfa Jakubka

Jedním z dlouhodobě sledovaných výstavních okruhů Oblastní galerie Liberec je činnost německy hovořících výtvarných umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska v první polovině 20. století. Pro podzimní sezónu zpřístupnila galerie dvě výstavy: přehledovou o uměleckém spolku Metznerbund a monografickou o nedoceněném grafikovi Rudolfu Jakubkovi, který žil v letech 1902 až 1968.

Grafik, kreslíř a pedagog Rudolf Jakubek je osobnost německočeské grafiky dvacátých a třicátých let 20. století. Absolvent grafického ateliéru významného Augusta Brömseho (1873–1925) bývá řazen k expresivním realistům. Jeho grafiky vynikají nutkavými obsahovými sděleními s perfektně zvládnutým grafickým řemeslem. Ve své práci Jakubek vycházel z umění svého učitele, ale také z manýry rembrandtovského ladění. „Výběr grafik a kreseb pro naši výstavu jsme udělali z velkého souboru Regionálního muzea v Teplicích a ty jsme doplnili  pracemi z naší sbírky. Je to vlastně první větší prezentace Jakubkovy tvorby,“ přiblížila vznik výstavy její kurátorka Anna Habánová, kterou doplnila  Bohuslava Chleborádová z teplického muzea a spoluautorka výstavy: „Do teplických muzejních sbírek se jeho grafické listy a kresby dostaly již po roce 1934.“ Liberecká Oblastní galerie výstavou navazuje na předchozí monografické výstavy o Erwinu Müllerovi, Mary Duras a dalších německy hovořících výtvarných umělcích. Toto téma je pro galerii významné hlavně k jejímu sbírkovému fondu a Oblastní galerie Liberec na tomto poli patří k nejlepším v České republice.

Liberecká výstava představuje zejména Jakubkova „životní“ témata, k nimž se opakovaně vracel. Vybíral si biblické, mytologické i pohádkové příběhy a literární i divadelní díla většinou popisující existenciální souboj jedince s traumatickou skutečností. Za všechny jmenujme Ulenspiegela. „Obraz děje stavěl Jakubek na teatrální scéně nabité dynamikou a neklidem, vyvolané dominantními postavami s excelentně zvládnutou anatomií a pitvořivými obličeji,“ dodala kurátorka Anna Habánová.

Oblastní galerie Liberec je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Galerie je otevřená denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin. Každý čtvrtek galerie nabízí prodlouženou otvírací dobu do 19 hodin a vstup zdarma.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *