Artalk.cz

TZ: Vladimír Havlík

Vladimír Havlík / Multikino / Galerie města Blanska / Blansko / 17. 9. – 13. 10. 2017

Havlík_Pozvanka_A5

Vladimír Havlík: Multikino

Host výstavy: Ivan Krajíček

V knize Hledání ztraceného času si její hlavní hrdina při cestě vlakem vybaví zapomenuté fragmenty ze svého života prostřednictvím vůně koláčů, která k němu doléhá z vedlejšího kupé. Často je to zcela nepatrná pobídka, nenápadný moment, co nás provokuje k návratům do minulosti. Řekněme, že hrdinou našeho multikina je anonymní muž cestující prostřednictvím „stříbrného plátna“ v čase.  Podařilo se mu uskutečnit to, co je nemožné.  Vrátil se na místa, na kterých se vyskytoval před lety a znovu prožil dávné situace. Před očima diváků tak defiluje série filmů natočených (většinou ve spolupráci s Edou Cupákem) na 8 mm kameru. Část z nich Vladimír Havlík (ve spolupráci s Petrem Šprinclem) natočil stejnou technologií znovu.  Dochází tak ke konfrontaci muže naplno prožívající pocit svobody, ovlivněné romantizující subkulturou hippies a toho stejného muže, který se do těchto stavů klopýtavě vrací – s vědomím vších pochybností, možné trapnosti, s vlastní nabytou zkušeností.   V druhém čtení je tato výstava cestou archivem do jeho okrajových zón, k dílům, které autor považoval za nedokončené či nevydařené. Ovšem potřeba zpětného autorského pohledu a přehodnocení vlastní tvorby jej nakonec přivedla k rozhodnutí tyto díla zveřejnit.

Pro Vladimíra Havlíka je akční umění zároveň nástrojem jak tuto uměleckou kategorii zkoumat.  Pohybuje se tak na rozmezí akčního umění jako bezprostředního projevu a akčního umění jako výzkumné metody, se kterou může pracovat prakticky kdokoliv. V projektu Návody k uskutečnění (Galerie Cella, Opava, 2014) tak například nabídl koncepty svých akcí k realizaci návštěvníky galerie. Mnohé z nich byly skutečně provedeny a Havlíkovy zaslány zpět v podobě jejich dokumentace. V autorově přístupu se tak z archivu umělce/performera stává výchozí místo, skrze které se vracíme nejenom k minulým událostem, ale které nám umožňuje konstituovat i jejich novou podobu. Hostem výstavy je Ivan Krajíček aka pan Smůla, malíř a příležitostný filmař. Jeho film z roku 1986 sdílí s těmi Havlíkovými stejný životní pocit.

V prostoru multikina si prosím nabídněte pop-corn  a udělejte pohodlí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *