Artalk.cz

TZ: Gotický oltář z 15. století se dočkal péče odborníků. Dlouhá léta byl v havarijním stavu

Gotický oltář z 15. století se dočkal péče odborníků. Dlouhá léta byl v havarijním stavu / Moravská galerie / Brno / 23. 8. 2017

restaurovany_oltar

Gotický oltář z 15. století se dočkal péče odborníků. Dlouhá léta byl v havarijním stavu

Skříňový oltář ze Životic u Nového Jičína pochází z roku 1482 a je tak význačným dokladem pozdně středověkého umění na Moravě. Původně sloužil jako hlavní oltář v jednom z nejstarších gotických dřevěných chrámů u nás, který však na konci 19. století vyhořel do základů, podobně jako nedávno zcela zničený kostel v Gutech. Oltář se souhrou náhod podařilo zachránit a nedlouho poté se i přes četná poškození stal jedním z nejhodnotnějších exponátů brněnského Uměleckoprůmyslového muzea. Moravské galerii v Brně se podařilo získat prostředky na náročné restaurování, díky čemuž může být aktuálně vystaven v Místodržitelském paláci.

Oltář byl v době požáru životického kostela sv. Jana Křtitele umístěný v tamní hřbitovní kapli, což jej sice zachránilo, vlhké prostředí se ale vážně podepsalo na stavu jeho dochování. V průběhu 20. století navíc došlo k oddělení obou křídel a k rozpracování z dnešního pohledu dosti neodborné opravy. V roce 2016 získala Moravská galerie od Ministerstva kultury ČR finanční prostředky na nové komplexní restaurování. Náročný zákrok provedla akad. mal. Markéta Pavlíková, Ph.D. z restaurátorského ateliéru Akademie výtvarných umění v Praze.

Umělecký význam oltáře hodnotí Petr Tomášek, kurátor sbírek malířství a sochařství starého umění a 19. století:

„Na rozdíl od většiny uměleckých děl dochovaných z období středověku je životický oltář přesně datován, známe také místo jeho původního uložení, což ještě podtrhává jeho kulturně-historickou hodnotu. Navíc se jedná o jediný pozůstatek unikátní gotické výzdoby vyhořelého dřevěného kostela sv. Jana Křtitele, kterou na konci 19. století vysoce hodnotili členové Centrální komise pro výzkum a zachování stavitelských památek, ústředního orgánu památkové péče tehdejší rakousko-uherské monarchie.“

V současné době se křídlový oltář nachází ve stálé expozici Místodržitelského paláce, kde dočasně nahradil Rubensovu Hlavu Medúzy, jež byla zapůjčena na výstavu v německém Schwerinu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *