Artalk.cz

TZ: Světice z Řepčína obohatí Dny evropského dědictví v Arcidiecézním muzeu

Světice z Řepčína obohatí Dny evropského dědictví v Arcidiecézním muzeu / Muzeum umění Olomouc / Olomouc / 6. 9. 2017

 

Olomouc;   Øepèín;  bývalá kovárna;  Ukøižovaný Kristus se svìticemi;  autor Krista - Zahner;   autor svìtic - Šturmer

Téměř sto padesát let zdobily jeden z olomouckých kostelů a poté byly půldruhého století dřevěné sochy sv. Pavlíny a sv. Barbory společně s Ukřižovaným Kristem všem na očích na zdi bývalé kovárny v Olomouci-Řepčíně. Od pátku 8. září 2017 obohatí obě světice stálou sbírku barokního umění v Arcidiecézním muzeu Olomouc.

Na průčelí bývalé řepčínské kovárny umístil sochy v roce 1849 kovář Valentin Vrana. „Vyplývá to z pamětních zápisů nalezených v osmdesátých letech minulého století za sochou Krista. Další zápisy, z nichž poslední je datován rokem 1904, jsou záznamem oprav soch i kovárny, zmiňují jednotlivé rodinné příslušníky i podílející se řemeslníky a výjimečně též kronikářské pohledy do života Řepčína ve druhé polovině 19. století,“ objasňuje Helena Zápalková, kurátorka Muzea umění Olomouc.

Spojení světic s Ukřižovaným Kristem v jeden celek bylo až druhotné. Odlišné měřítko soch, ikonografie či charakter řezby svědčí o různém autorství i dataci. „Dřevěné, původně polychromované sochy sv. Pavlíny a sv. Barbory byly s největší pravděpodobností součástí vybavení oltářů některého z olomouckých chrámů zrušených v době josefinských reforem.  Jejich autorství lze připsat známému olomouckému sochaři, Janu Sturmerovi (1675-1729). Obě raně křesťanské panny mučednice byly vzývány jako protimorové patronky a jejich vznik lze vztáhnout do doby po zažehnání poslední velké morové epidemie, která postihla Moravu i Olomouc v letech 1714-1715,“ vysvětluje Zápalková.

Dřevořezba Ukřižovaného Krista je prací Ondřeje Zahnera, jednoho z nejvýznamnějších sochařů olomouckého baroka, mj. hlavního tvůrce sochařské výzdoby sloupu Nejsvětější Trojice. „Velkorysé rozměry díla dovolují předpokládat jeho původní umístění na oltáři zasvěcenému sv. Kříži. Hypoteticky lze uvažovat například o křížovém oltáři v bývalém kostele Panny Marie na Předhradí, zbořeném v roce 1839,“ doplňuje kurátorka.

Sochy byly před několika lety kompletně zrestaurovány a v roce 2010 je mohli lidé krátce spatřit na výstavě věnované olomouckému baroku. Vzhledem k  materiálu, ze kterého jsou zhotoveny, však nemohou být nadále umístěny venku. „S laskavým souhlasem současných majitelů děl se Muzeum umění Olomouc dohodlo na jejich zápůjčce a prezentaci ve stálé expozici Arcidiecézního muzea. Instalace obou světic v Arcidiecézním muzeu bude v pátek součástí zahájení Dnů evropského kulturního dědictví,“ uvedl mluvčí Muzea umění Tomáš Kasal. V budoucnu je plánována také prezentace unikátní řezby Ukřižovaného Krista.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *