Artalk.cz

29. 6. 2017 / Komentovaná prohlídka výstavy Otto Gutfreund – sochař s Alenou Pomajzlovou

Komentovaná prohlídka výstavy Otto Gutfreund – sochař s Alenou Pomajzlovou / Západočeská galerie v Plzni / Plzeň / 29. 6. 2017 v 17h

Otto Gutfreund – sochař

čtvrtek 29. června od 17 hodin, výstavní síň „13“, Pražská 13, Plzeň

Výstavou provází její autorka doc. Alena Pomajzlová (Seminář dějin umění FF MU v Brně).

Sochař Otto Gutfreund (1889-1927) patří k nejvýznamnějším evropským umělcům první třetiny 20. století. Jeho tvorba se dělí na dvě etapy, jež se liší formálními principy i společenským ohlasem. První spadá do desátých let 20. století, kdy řešil na základě principů kubismu nové prostorové utváření sochy. Druhá, civilistní etapa se řadí k moderním realismům dvacátých let a oproti individualistické moderně předválečného období se rozrůstá o veřejné zakázky. Tohoto tradičního stylového vymezení se však současná výstava nedrží, naopak chce obě oddělené oblasti propojit. Soustřeďuje se na tři hlavní sochařské úkoly – na reliéf, figuru a portrét/hlavu – a na kresby, které s vybranými díly souvisejí. Záměrem je poukázat přes vnější rozdílnost Gutfreundových prací na kontinuitu jeho tvorby.

Výstava vznikla ve spolupráci Západočeské galerie, která má ve svých sbírkách významná sochařská díla, s Museem Kampa, kde je uložena Gutfreundova pozůstalost. Několik zásadních kreseb je zapůjčeno z dalších sbírek (Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Židovské muzeum v Praze, soukromá sbírka).

Partnerem výstavy je Národní galerie v Praze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *