Artalk.cz

TS: Rastislav Podoba

Rastislav Podoba: Field trip / kurátorka:  Zuzana L. Majlingová / Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / trvanie výstavy: 29. 6. – 2. 9. 2017

pozvánka

Aktuálna výstava Rastislava Podobu Field trip prezentuje výber diel z viacerých období ostatnej autorovej tvorby. Kolekciu vystavených malieb s motívmi krajiny, vegetácií a atmosférických procesov prepája trojica figurálnych obrazov s témou pozorovania. Usporiadanie obrazov v priestore  galérie kladie dôraz na predstavenie rôznych aspektov maliarskeho uvažovania autora. Radenie vystavených malieb je jedným z možných návodov k interpretácii a vnímaniu Podobovej tvorby, ktorá je kontinuálne určená umeleckým reflektovaním a prehodnocovaním procesov maliarskeho zobrazovania  vo vzťahu k predmetnému svetu, k možnostiam jeho vnímania a k spôsobom jeho obrazových reprezentácií. Zastúpené diela predstavujú postupy autorovej maľby, ktoré sa  pohybujú v rozmedzí od detailnejšieho mimetického zobrazovania vonkajšej formy až k štruktúram voľnej abstrakcie.

Možné čítanie prezentácie a jednotlivých vystavených diel sa odvíja práve od trojice figurálnych obrazov, ktoré vytvárajú pomyselnú, významovo – interpretačnú os naratívu výstavy Field trip. Ústredný obraz výstavy Pleseň (2017) zachytáva ženskú figúru pri mikroskopickom skúmaní. Motívom obrazu je samotný akt pozorovania, sledujúci mikroskopom zvnútra niečo, čo sa súčasne odohráva na povrchu maľby a pripomína samotný proces jej organizovania. Tým, že maľba nie je zámerne  mimeticky úplne uzavretá, otvára proces, ktorý  premosťuje makro a mikro štruktúry obrazovej plochy. Výsledná maľba vytvára určitý  významový kruh,  prepojenie a jednotu medzi celkom a detailom, ako aj jej výrazom či zmyslom. Dielo nadväzuje na staršiu sériu obrazov, ktorú na výstave zastupuje maľba Pozorovateľ (2008), kde je motív pohľadu / pozorovania naopak nasmerovaný cez ďalekohľad mimo rámec obrazu. Trojicu figurálnych malieb uzatvára obraz Zväčšenina (2009), detailne približujúci postavu maliara s paletou v ruke. Všetky tri figurálne obrazy odkazujú na samotný akt pozorovania a maľovania, teda svojou témou samé na seba a sprostredkúvajú podstatu skúsenosti autora, predovšetkým ako pozorovateľa maľby a maľovania, ako takého.

Koncepcia výstavy je voľne inšpirovaná interpretáciami tvorby R. Podobu od filozofa umenia Michala Šedíka (Michal Šedík : Filozofia umenia/ analytická tradícia, Belianum, 2014)


Rastislav Podoba sa narodil v roku 1975 v Bánovciach nad Bebravou. V rokoch 1996 – 2002 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéroch prof. Vladimíra Popoviča a prof. Rudolfa Sikoru. V rokoch 2006, 2007 a 2009 sa stal finalistom ceny VÚB Maľba. V roku 2009 mu bola udelená cena Martina Benku. Žije a tvorí v Banskej Bystrici a v Topoľčanoch. Pedagogicky pôsobí na Fakulte výtvarných  umení  Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde vedie Otvorený ateliér maľby. Pravidelne vystavuje na Slovensku a v zahraničí. Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach: Galéria mesta Bratislavy, Nitrianska galéria, Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Galéria výtvarného umění Hodonín, Nadácia mladá maľba – Bratislava, Zbierka Linea, Zbierka Dobňák, Weiss Collection a v ďalších súkromných domácich i zahraničných zbierkach.


Za zapožičanie diel na výstavu ďakujeme: Galérii mesta Bratislavy, Courtesy  Krokus Galéria & Rastislav Podoba, súkromným zberateľom a autorovi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *