Artalk.cz

do 30. 6. 2017 / Open call: festival súčasného umenia DOM 2017

Open call / Festival súčasného umenia DOM 2017 / HotDock Gallery / Bratislava / prihlášky do 30. 6. 2017

you_are_here

Festival súčasného umenia DOM 2017

»YOU ARE HERE«

HotDock Gallery, Bratislava: 5. – 8. 10. 2017

Otvorená výzva pre umelcov a umelecké zoskupenia

DEADLINE: 30.6. 2017

ARE YOU HERE?

Festival DOM 2017 s podtitulom YOU ARE HERE chce preskúmať tému pohybu, cirkulácie, migrácie, cestovania, putovania a premiestňovania sa – fyzického i virtuálneho. Tretí ročník festivalu situujeme do alternatívnych priestorov galérie HotDock, ktorá sa nachádza v industriálnom Zimnom prístave v Bratislave a svojím špecifickým prostredím nabáda k site specific projektom súvisiacich s témou. Cieľom otvorenej výzvy je v rámci DOM a HotDock Gallery podporiť prezentáciu súčasného slovenského a zahraničného umenia v rámci voľných presahov a mediálnych foriem. YOU ARE HERE odkazuje k mapám a GPS súradniciam, na ktorých sa zobrazuje fyzická pozícia subjektu v nešpecifikovanom priestore, v situáciách temporálneho bytia a tápania.

Dennú rutinu každého z nás sprevádzajú rôzne cesty, trasy a linky, na ktorých sme bytostne závislí. Naše telá sa dookola transportujú po tých istých trajektóriach (diaľnice, cesty, obchvaty, viadukty), ale mentálne sa od týchto trás odpútavame. Aby sme sa dokázali vyslobodiť z fyzických viazaností, čoraz viac svoje vedomie a komodity premiestňujeme virtuálne. V dobe Webu 2.0 sme prešli do štádia istej „nadprirodzenosti“, kedy dokážeme byť „prítomní“ na niekoľkých miestach a úrovniach súčasne. Vnímanie okolitého sveta tak budí efekt gaussovského rozostrenia. Vzniká nepomer, dichotómia fyzickej a virtuálnej reality, skreslené vnímanie časopriestorovosti.

Téma DOM 2017 reflektuje súčasnú dobu rizomatického premiestňovania sa a poukazuje na multiplikáciu vedomia. Má takéto roztrúsené vedomie nejakú štruktúru? Sme ešte vôbec schopní plnohodnotne vnímať vnemy okolo nás? Náš vzťah k priestoru a času je výrazne poznačený a deformovaný práve možnosťami virtuálneho sveta, jeho teleportov, telemostov a simulakier. Hľadáme si vlastné chodníky, kanály a trasy svetom reálnym i svetom virtuálnym, kde sa závratnou rýchlosťou plavíme v spleti existujúcich informácií a znakov. Naša existencia sa tak stáva skôr komunikačným portálom a naša pamäť databázou pohybov. Ako túto dichotómiu existencie prežívate a vnímate vy? Ako sa vyrovnávate s dvoma súbežnými realitami a s nekonečnom možností, ciest a variácií? ARE YOU STILL HERE? »YOU ARE HERE« 

Termín uzávierky výzvy: 30. 6. 2017

Vaše príspevky zasielajte »info.festivaldom@gmail.com«

K zaslaným projektom pripojte:

vyplnený prihlasovací formulár, koncepciu/ideu, technický popis a vizualizáciu diela, špecifiká a technické požiadavky k inštalácii, CV a portfólio autora

DOM a HotDock Gallery poskytnú:

výstavný priestor, čiastočné technické vybavenie a zabezpečenie výstavy, asistenciu pri inštalovaní, tlač a distribúciu pozvánok, plagátov a malého katalógu, PR výstavy

Podmienky:

výzva sa vzťahuje na slovenských aj zahraničných profesionálnych umelcov, študentov a absolventov vysokých škôl s umeleckým a umenovedným zameraním

Projekty, ktoré nespĺňajú tému, podmienky alebo zaslané po termíne uzávierky budú z výberu vylúčené. Úspešní uchádzači budú o výsledkoch výzvy informovaní v priebehu júla 2017.

Viac informácií, pôdorys a fotografie výstavného priestoru nájdete na: www.festivaldom.com

O FESTIVALE

DOM (D-ielo, O-tvorené, M-iestu) je 4-dňový festival súčasného umenia pozostávajúci z výstavy vizuálneho umenia a sprievodných podujatí. Počas uplynulých dvoch ročníkoch sa na festivale predstavilo 30 vizuálnych umelcov a vystúpilo 12 účinkujúcich hudobníkov a performerov. Projekt DOM sa snaží dištancovať od klasickej výstavnej koncepcie prezentujúcej už hotové diela, ku koncepcií nomádskej, procesuálnej a site specifickej. Dôležitým aspektom je rozšírenie vizuálneho umenia do periférnych oblastí a narušenie stereotypu – umenie = centrum mesta. DOM chce odstrániť bariéru medzi umeleckým dielom v sterilnom prostredí „typickej mestskej galérie“ a jeho divákom. Festival sa snaží podporiť a prezentovať mladú generáciu súčasných (nielen) vizuálnych umelcov zo Slovenska ale i zahraničia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto Bratislava.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *