Artalk.cz

TZ: Remember Lidice

Remember Lidice / Lidická galerie, Památník Lidice / Lidice / od 10. 6. 2017

image001(3)

Remember Lidice

Lidická galerie, Památník Lidice

od 10. června 2017

Vernisáž: 9. června 2017 v 18:00 hodin, přízemí Lidické galerie

Výstavu uvedou: Martina Lehmannová, ředitelka Památníku Lidice

Luba Hédlová, kurátorka expozice

Pořadatel: Památník Lidice

Architekt expozice: Richard Loskot

Grafický design: Ondřej Bouška

otevřeno denně

V pátek 9. června, v předvečer 75. výročí vypálení Lidic, bude v 18:00 otevřena nová stálá expozice Lidické sbírky výtvarného umění pod názvem Remember Lidice.

Sbírka umění v Lidicích byla založena v roce 1967, dvacet pět let po skončení druhé světové války, a v letošním roce slaví padesát let od svého vzniku. Toto výročí v letošním roce zároveň koresponduje se 70. výročím založení nových Lidic.

Vznik sbírky těsně souvisí s poválečnou obnovou obce a následným každoročním připomínáním tragédie z roku 1942. Nemalou úlohu v něm sehrál celosvětový zájem o tento symbol protihitlerovského boje, propojený s celkovou poválečnou obnovou obce a jejím „druhým životem“. Jedna z vůbec prvních aktivit směřujících k tomuto cíli vznikla ve Velké Británii, bylo to hnutí Lidice Shall Live (Lidice budou žít), k němu se poté připojovaly spolky, hnutí i jednotlivci z dalších států. V roce 1945 mohla být v osvobozeném Československu vyjádřena vůle k obnově tragicky zničené obce. Hnutí Lidice Shall Live založil britský lékař a politik sir Barnett Stross (1899–1967), jenž pro Lidice nezištně vykonal řadu významných činů. Stross připravil ke dvacátému pátému výročí lidické tragédie široce mířenou výzvu, na niž měli reagovat umělci darováním svého díla.

Sbírka vděčí za mnohé berlínskému galeristovi René Blockovi. V roce 1967 v reakci na Strossovu výzvu zorganizoval Hommage à Lidice, výstavu 21 umělců, aby připomenul zničení české vesnice nacisty v roce 1942. O tři desetiletí později přivezl další soubor, 31 uměleckých děl, tentokrát pocházejících již ze sjednoceného Německa. Nazval jej Pro Lidice. V letošním roce budou tyto dva soubory prezentovány společně s novou donací Remember Lidice, tentokrát 44 děl světových umělců – opět shromážděných a darovaných René Blockem.

K nejslavnějším dílům sbírky od autorů jako je Gerhard Richter, Joseph Beuys, Wolf Vostell, KP Brehmer, Konrad Lueg nebo Sigmar Polke, Dagmar Demming, Rosemarie Trockel, Thomas Ruff nebo Imi Knoebel, se letos připojují Lawrence Weiner, Rosa Barba, Sunah Choi, VALIE EXPORT, Alfredo Jaar, Sarkis a mnozí další.

Lidice jsou i 75 let od svého zániku a následné obnovy stále fenoménem na mnoha úrovních. Jednou z těchto úrovní je bezesporu kreativita reprezentovaná vizuálním uměním, kterou osud Lidic vzbuzoval a dodnes vzbuzuje. Pomocí umění lze vyjádřit nevyslovitelné, umění má schopnost vlastními výrazovými prostředky sdělit více, než je možné vyjádřit verbálně, a snad lze s jeho pomocí pohnout společnost k vlastní reflexi. Umění v Lidické sbírce se o to jistě snaží.

„Umění je niternou reakcí na svět kolem nás. Pomáhá nám intenzivněji se těšit z věcí libých a být citlivějšími a obezřetnějšími vůči věcem nelibým. Vyhlazení obce Lidice bylo událostí, která dodnes zaráží svou brutalitou, neopodstatněností a zvůlí. Díky lidem, jako byli Sir barnett Stross nebo René Block, se podařilo s pomocí umění odkaz tragédie transformovat. Připomínání Lidic už není jen plné bolesti, ale také naděje.“ Martina Lehmannová, ředitelka památníku Lidice

Pamětní mince

Letošní výročí tragédie Lidic a Ležáků připomene počin České mincovny. Ta vydává zlaté a stříbrné pamětní mince se symbolickým vyobrazením lidického příběhu. Práci na výtvarných předlohách svěřila Mincovna dvěma mladým autorům Romanu Shamilyanovi a Jiřímu Hanušovi.

Autoři ukryli příběh obyvatel vyhlazených obcí do fotografie, která je dominantním motivem averzu i reverzu mince. Na averzu je zachycena celistvá pětičlenná rodina s obcí v pozadí; na reverzu je fotografie ohořelá, muži chybí, žena a dítě jsou od sebe odtrženy, obec srovnána se zemí. Výtvarnou předlohu – sádrový model – se rozhodla Mincovna věnovat v den vernisáže do sbírek Památníku Lidice.

„Pamětní mince mají obrovský význam pro zachování vzpomínek. Jako sběratelský artefakt je lidé pečlivě uchovávají, dědí se z generace na generaci. Mince tedy pomáhá dokonale přenášet historickou paměť,“ uvádí Lukáš Jokl, marketingový manažer České mincovny.

Zlatá mince o hmotnosti ¼ unce vychází v nákladu 200 kusů. Prodávat se bude za 11 450 Kč. Stříbrná mince má náklad poloviční. Mincovna na ni použila svůj největší střížek o průměru 90 milimetrů a hmotnosti jednoho kilogramu, který má vyhrazený pro nejvýznamnější výročí. Cena stříbrné mince je stanovena na 39 950 Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *