Artalk.cz

TZ: Margot Pilz

Margot Pilz / kurátorka: Jana Vránová / Dům umění města Brna / Brno / 7. 6. – 30. 7. 2017

Margot Pilz, Selbstauslöser – Selbstauslösung, fotografická série, 1978c

Margot Pilz

7. 6. – 30. 7. 2017

Kurátorka Jana Vránová

Vernisáž 6. 6. 2017 od 18 h, tisková konference 6. 6. 2017 od 11 h

Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2

Výstava představuje ukázky multimediální umělecké tvorby Margot Pilz. Známá je mimo jiné jako představitelka feministického umění, ovšem témata, kterým se věnuje, se dotýkají také životního prostředí, nebo ryze osobních prožitků. Výstava je pořádaná ve spolupráci s Odborem kultury města Vídně a navazuje na výstavu ve vídeňském muzeu MUSA „Milníky Margot Pilz. Od performativní fotografie k digitálním terénním studiím“ z roku 2015, kdy byla autorčina tvorba poprvé souborně představena.

Dílo Margot Pilz zahrnuje fotografie, video, počítačové animace, mediální skulptury, performance, instalace a digitální umění. Výstava v Galerii Jaroslava Krále představí jednotlivé aspekty autorčiny tvorby, která bývá často charakterizována jako radikální, experimentální, akční, feministická, koncepční a vykazuje silné autobiografické rysy. Označit autorku pouze za jednu z představitelek feministického umění by bylo zjednodušující, neboť témata, jimž se věnuje, jsou mnohostranná a komplexní. V soudobých dějinách konceptuálního a mediálního umění v Rakousku i v zahraničí zastává Margot Pilz průkopnickou roli, jak po obsahové, tak po technické stránce.

Margot Pilz (*1936, Haarlem, Nizozemsko, vyrůstala v Indonésii, žije ve Vídni) vystudovala portrétní a módní fotografii, už v 70. letech se ale od komerčního fotografování odklonila. Její první práce, zaměřené na lidi v každodenním životě, se vyznačují poetickou řečí i malebnou atmosférou. S  členstvím v  Mezinárodní akční společnosti výtvarných umělkyň, která bojuje proti diskriminaci ženských autorek v rakouské kulturní sféře, souzní i její tvorba, charakterizovaná performativním přístupem, sociologickými reportážemi, happeningy a jejich fotografickou dokumentací.

Tvorba z přelomu 70. a 80. let zároveň reflektuje autorčiny osobní zážitky a dojmy. Umělecký zlom inicioval střet s policií, ke kterému došlo v roce 1978 při ženské slavnosti. Pilz svoji zkušenost se zatčením policií, pocity bezmoci a zoufalství nad přehmaty maskulinní státní moci, vyjadřuje prostřednictvím expresivních fotografických sekvencí. Nositeli exprese na fotografiích, které stejně jako svoji první výstavu nazvala „Selbstauslöser – Selbstauslösung“, jsou její gesta i oblečení, které měla při zatčení na sobě.

Margot Pilz hledá své postavení nejen jako žena ve společnosti, ale také identitu ve vlastním manželství – zpochybňuje přisouzení role matky, ženy v domácnosti, stejně jako postavení umělkyně na mužsky dominantní umělecké scéně. Tato témata zpracovává v cyklu Čtvrtá dimenze (1978–1982), který je výsledkem přesně vypočítané dlouhé expozice. Onou čtvrtou dimenzí je čas.

O svém tvůrčím přístupu říká: „V sériové fotografii spatřuji metodu pro uskutečňování svých individuálních nároků prostřednictvím vizuálního produktu. Současně ji považuji za nástroj, jehož pomocí jsem schopna zobrazit procesy jednotlivců ve specifickém pohybu. Stávám se sama médiem. Jsem médiem a současně tou, jež médium využívá, v jediné osobě. Diagnostikuji společenské poměry na sobě samé. Provádím pitvu vlastní psýchy.

Vrcholem této etapy sebereflexivní tvorby je projekt Bílá cela (1983–1985). Margot Pilz zde vystoupila ve flexibilním prostoru, jehož velikost proporcionálně odpovídá jejím tělesným rozměrům.

Další téma rezonující v její práci je životní prostředí jako důležitý aspekt života. V roce 1982 vytvořila v rámci vídeňského festivalu Kaorle am Karlsplatz v centru města umělou pláž: před kostelem Karlskirche nechala nasypat písek a rozestavit palmy a lehátka. Od roku 1986 se Margot Pilz orientuje na nové techniky a materiály, patří k prvním, kdo v Rakousku autorsky experimentují s možnostmi světa digitálního obrazu. Na festivalu Ars Electronica 1991 prezentovala spolu s Rolandem Scheidlem první internetový projekt v Rakousku, Delphi Digital. Tato interaktivní skulptura dokáže odpovídat na dotazy z oblasti životního prostředí, přičemž odpovědi čerpá buď ze své naprogramované paměti, nebo z uživatelských fór průkopníků počítačových sítí; lze ji považovat za předchůdce internetového vyhledávače.

V současnosti je Margot Pilz aktivní především v oblasti performance a videa.

Doprovodný program:

22. 6., 17 h – Komentovaná prohlídka s kurátorkou Janou Vránovou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *