Artalk.cz

Artalk.cz je součástí mezinárodního projektu East Art Mags

East Art Mags je společný projekt čtyř středo- a východoevropských časopisů a webových portálů zaměřených na výtvarné umění. Jsou jimi Artalk.cz (CZ/SK), Artportal.hu (HU), Magazyn SZUM (PL) a Revista ARTA (RO).

EAM_Txt_Black

Cílem spolupráce těchto magazínů je vytvoření platformy pro tvorbu a sdílení obsahu zabývajícího se současným děním na uměleckých scénách zúčastněných zemí. Prvním dílčím projektem v rámci East Art Mags v roce 2017 je program krátkodobých rezidencí pro výtvarné kritiky/čky a s ním spojená publikační činnost jednotlivých magazínů.

Rezidence pro výtvarné kritiky/čky probíhá v letošním roce ve dvou formálně oddělených, ale koncepčně propojených programech. Těžištěm prvního z nich je Rumunsko (rumunští autoři/rky vyjíždí na pobyty do zemí Visegrádské čtyřky a autoři/ky z Česka, Maďarska a Polska cestují do Bukurešti, případně do Cluje), druhý z nich spočívá na vzájemné výměně mezi všemi čtyřmi zeměmi Visegrádské čtyřky.

Hlavním cílem programu je publikování kritik a komentářů jednotlivých rezidentů/ek v časopisech, jež je na rezidenci vyslaly, i v partnerských magazínech navštívených zemí. Na společné stránce projektu pak budou veškeré texty publikovány rovněž v angličtině. Články poskytnou čtenářům/kám ze zúčastněných i dalších zemí informace o aktuálním dění na vybraných středo- a východoevropských scénách současného umění. Každý/á rezident/ka se také v navštívené zemi představí lokálnímu publiku v rámci přednášky na vybrané téma spjaté s jeho/jejím působením na domácí scéně. Důležitým aspektem East Art Mags je výměna názorů a myšlenek, komunikace a navazování vztahů mezi redakcemi jednotlivých časopisů i samotnými autor/kami a vytváření sítě, na jejímž základě mohou v budoucnu vzniknout další společné projekty.

Program rezidencí a tvorby a sdílení obsahu East Art Mags je podpořen z rozpočtu AFCN v Rumunsku a Visegrádským fondem v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Za spolupráci a poskytnutí ubytování pro naše hosty děkujeme MeetFactory a Agosto Foundation.

Webové stránky projektu: East Art Mags

loga1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *