Artalk.cz

TZ: Diplomky 17

Diplomky 17 / FUD UJEP / Galerie Armaturka, Dům umění Ústí nad Labem / Ústí nad Labem / 1. – 28. 6. 2017

DUUL-velký

Výstavy magisterských a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

1. – 28. 6. 2017

Výstavy Diplomky 17 představí závěrečné práce 120 studentů z celkem šestnácti ateliérů Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tato již tradiční přehlídka prezentuje tvůrčí práci v oblasti grafického a produktového designu, současné umělecké a reklamní fotografie, nových médií až po konceptuální projekty a performance. Představené studentské práce budoucích absolventů oboru Výtvarná umění ilustrují svobodnou a tvůrčí atmosféru fakulty a její zaměření na aktuální umělecké a designové tendence. Zároveň tato výstavní prezentace přináší obraz práce jednotlivých ateliérů a pedagogů, kteří rozvíjejí mladé talenty v samostatně pracující umělce, designéry a grafiky.

Čerstvým bakalářům budou patřit prostory samotné budovy FUD v kampusu univerzity, kde se představí kompletní šíře oborů v jednotlivých ateliérech. Diplomovým pracím magisterského stupně je věnována celá Kulturní fabrika Armaturka spolu s velkolepým prostorem Galerie Emila Filly a Galerie Pro design a fakultní laboratoř pro umění Dům umění Ústí nad Labem. Prezentace v prostorách těchto významných výstavních institucí je pro diplomanty symbolickým vykročením na svobodnou uměleckou dráhu. Propojení a dlouhodobá spolupráce s těmito galeriemi zároveň charakterizuje jeden z významných cílů fakulty, tedy intenzivně se podílet na zkvalitnění kulturního a společenského života v Ústí nad Labem.

Výstavy odkrývají současný trend prolínání přístupů k tvorbě mezi uměním a designem, jež je dán vnitřními i vnějšími faktory jako jsou pedagogické vedení k experimentu, mezioborové konzultace napříč ateliéry, pobyty na zahraničních stážích, praxe ve firmách a především samotný společensko-kulturní vliv světa, ve kterém žijeme.

V prostorách Domu umění Ústí nad Labem návštěvníci naleznou umělecké instalace, fotografie, projekce a objekty studentů ateliérů Digitální média, Time-Based Media, Interaktivní média, Performance a Photography (obor fotografie vyučovaný v anglickém jazyce).

Kulturní fabrika Armaturka pak prezentuje novinky z ateliérů Design interiéru, Produktový design, Design keramiky, Oděvní a textilní design, Grafický design I, Grafický design II a Vizuální design. Designové zaměření expozice doplňuje tvorba studentů ateliérů Přírodní materiály, Sklo, Fotografie, Photography, Aplikovaná a reklamní fotografie a Interaktivní média, jejichž projekty se mnohdy pohybují na pomezí volného umění a designu.

Vernisáž výstavy se koná ve středu 31. 5. 2017 od 18 hodin v Kulturní fabrice Armaturka.

Expozice v Domě umění Ústí nad Labem bude otevřena 31. 5. od 17 do 18 hodin a bakalářské práce vystavené v ateliérech Fakulty umění a designu UJEP budou přístupné od 14 do 18 hodin.

Komisařky expozic: Adéla Machová & Tereza Nováková

Výstavy jsou otevřeny:

Út—Pá 10—18 hodin

So 13—18 hodin

Kulturní fabrika Armaturka / Galerie Emila Filly, Pro design, Malá galerie

Jateční 49, bus 9, 17 – Sigma; 27 – Tesla

www.armaturka-usti.cz, www.gef.cz

Dům umění Ústí nad Labem

Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Klíšská 1101/129a, bus 9, 17, 27, 52, 58, 59 – Klíše lázně

www.duul.cz

Fakulta umění a designu UJEP

Pasteurova 9, bus 11, 52, 58, 59 – Kampus

do 15. června 2017

www.fud.ujep.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *