Artalk.cz

20. 5. 2017 / Jedna fascinujúca zbierka

Predstavenie katalógu „Jedna fascinujúca zbierka“ / Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / 20. 5. 2017 o 18 hod

IMG_0249b

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch vydala súborný katalóg zo „Stálej expozície európskeho umenia 16. – 20. storočia“ z daru Danice a Ernesta Zmetákovcov,  pod názvom Jedna fascinujúca zbierka. Autorkou textov a maďarského prekladu je kurátorka galérie Helena Markusková, anglický preklad Castle school of english Nové Zámky, typografia Filip Jurkovič, tlač AZ PRINT s.r.o.  Nové Zámky,  rozsah 200 strán, 1. vydanie. Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, finančnou dotáciou Mesta Nové Zámky a spolufinancovaním projektu z prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja.  V katalógu sú použité digitálne reprodukcie, ktoré vznikli aj vďaka národnému projektu Digitálna galéria, ktorý realizovala Slovenská národná galéria  v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ERDF.

Katalóg reflektuje zmeny reinštalácie expozície z roku 2015, ktorá  nadväzuje na štruktúru predošlých, zachováva pritom jej otvorený prístup, zdôrazňujúci jej „zberateľský charakter“. Predstavuje výber z kvalitatívne vyhranenej zberateľskej činnosti Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej. Posúva dôraz na európske umenie 18. storočia, jadro ktorého tvoria diela barokových majstrov (Giovanni Battista Piazzetta, Francesco Tironi, Paul Troger, Johann Jäger, Jacob Kohl). K jej najcelistvejším častiam patrí maďarské umenie 19. – 20. storočia s viacerými ťažiskovými dielami klasikov (Miklós Barabás, Antal Ligeti, János Kmetty, Vilmos Aba-Novák, István Szőnyi, József Egry, Aurél Bernáth). Pozoruhodný súbor tvorí slovenské umenie 19. – 20. storočia, v ktorom sú zastúpené diela mnohých významných osobností domácej výtvarnej kultúry (Ladislav Mednyánszky, Martin Benka, Anton Jaszusch, Miloš Alexander Bazovský, Janko Alexy, Ján Mudroch, Cyprián Majerník, Milan Paštéka, Milan Laluha). V 80. rokoch 20. storočia Ernest Zmeták zbierku pravidelne dopĺňal novými dielami. Posledným dielom, ktoré daroval v roku 1994, bolo dielo Ľudovíta Hološku. Vydanie katalógu k stálej expozícii je dôležitým príspevkom k zhodnoteniu výtvarného umenia na Slovensku a základnou publikačnou aktivitou galérie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *