Jana Želibská na bienále v Benátkach

Jana Želibská / Swan Song Now / Labutia pieseň teraz / Komisárka: Monika Palčová / Kurátorka: Lucia Gregorová Stach / Pavilón Českej republiky a Slovenskej republiky, Giardini / 57. bienále výtvarného umenia v Benátkach / 13. 5. – 26. 11. 2017

91001 02 05 03 1006

Foto: Jana Želibská, Martin Ličko, Peter Gáll