Artalk.cz

Cena Oskára Čepana pozná nových finalistov

Finalisti 22. ročníka Ceny Oskára Čepana.Finalistami 22. ročníka Ceny Oskára Čepana sú APART Collective, Katarína Hrušková, Nik Timková a Zuzana Žabková.

18157794_1309901965797090_590380646424086025_n

V pondelok 24. apríla 2017 vyhlásila medzinárodná porota v zložení Kiki Petratou (GR/NL), Dorota Kenderová (SK), Michal Novotný (ČR), Lily Hall (UK) a Barnabás Bencsik (HU) mená štyroch finalistov 22. ročníka Ceny Oskára Čepana. Odborná porota posúdila 49 prihlásených portfólií, z toho 18 portfólií umelkýň, 27 portfólií umelcov a4 portfólia umeleckých kolektívov, resp. dvojíc. „Prihlásené portfólia boli pomerne rôznorodé. Som fascinovaná, akojednotlivé diela prekračujú limity a hranice súčasnej umeleckej tvorby a prechádzajú do rozličných disciplín. Teším sa, ako budem sledovať vývoj týchto umelcov a umelkýň v budúcnosti.“, komentuje porotkyňa Kiki Petratou.

U vybraných finalistov porota ocenila ich interdisciplinaritu, prácu s viacerými médiami a formami prezentácie. „Napriek ťažkému rozhodovaniu sme sa, jednak z dôvodu povahy ceny, ktorej cieľom je podporovať mladé a experimentálne umenie, tak aj z dôvodu situácie súčasného sveta, ktorý zažíva krízu hraníc medzi jednotlivými disciplínami neschopnými spolu komunikovať, spočívajúcu v stále väčšom prepojení, ktorému sa však súčasné elity snažia zabrániť uzatváraním národných hraníc, rozhodli vybrať umelcov, ktorí sa snažia prepojovať tradične ohraničené polia, či už medzi disciplínami alebo v rámci oddelených rolí v týchto disciplínach, ako je napríklad umelec a kurátor, alebo tiež obecné v európskej tradícii zakorenené rozdelenie medzi jednotlivcom a kolektívom, a teda následne aj umelcom a umením.“, dodáva Michal Novotný. K jednotlivým nominovaným porota uvádza:

APART COLLECTIVE

APART Collective narušuje pojmy individuality, autorstva a roli jednotlivca v rámci kolektívnej spolupráce. APART funguje ako platforma operujúca naprieč poľom rozdielnych aktivít, ktoré formujú prax súčasného umenia: od verejných akcií po vydavateľskú činnosť. APART za dobu svojej činnosti vytvoril akýsi druh zdola organizovanej inštitúcie, ktorá sa nezaoberá len tvorbou výstav, ale vytvára zliatinu rozdielnych umeleckých a kurátorských praktík. Organizujú, privážajú a na mieste pracujú so stále rastúcou sieťou umelcov, kritikov, akademikov a dizajnérov, vytvárajúc nové podporné siete a modely spolupráce.

KATARÍNA HRUŠKOVÁ

Katarína Hrušková svojím silným vizuálnym jazykom paralelne rozvíja dve línie. Hľadá spôsoby, ako sa písané a hovorené slovo môže správať ako vizuálne umenie a fotografia ako performance. V jej tvorbe je ukrytý zmysel intimity a nestálosti, zdôraznený prítomnosťou hovoreného slova a živého tela, ktorý uniká jasnej jazykovej interpretácii, ale zachováva silný estetický zmysel.

NIK TIMKOVÁ

Tvorba Nik Timkovej vzniká naprieč rôznymi druhmi praxe – prepája módu s hudbou a vizuálnym umením a vytvára svojráznu kombináciu mýtického s virtuálnym. Pracuje s materiálom, alebo v rámci materiálov, ktoré má k dispozícii, narušujúc predstavu ich prirodzenosti a zároveň otázku autentickosti identity, spochybňujúc pevnú hranicu medzi iróniou a úprimnosťou, vysokým a ľudovým. Tvorí ako súčasť medzi-kultúrnych umeleckých sietí nadväzujúcich na tradície undergroundu.

ZUZANA ŽABKOVÁ

Zuzana Žabková prepája performance, video a inštaláciu ako umelkyňa, tanečníčka, choreografka. Jej tvorba je silne autonómna a zároveň voľne prekračuje jednotlivé disciplíny. Čerpá z celej škály historických a súčasných repertoárov – od literatúry, cez klasickú hudbu až po film, či choreografiu, ktoré integruje do ucelenej umeleckej praxe. Pracuje s tým čo znamená pozícia diváka a pohráva sa s priamočiarosťou, bezprostrednosťou, zraniteľnosťou a vystavením sa vo vzťahu k druhým a zdôrazňuje napätie medzi živou udalosťou a dokumentáciou.

Finalisti majú pol roka na koncepciu a vytvorenie svojho diela, ktoré predstavia v Nitrianskej galérii. Výstava potrvá od 9. novembra do 3. decembra 2017.

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov. Možnosť prihlásiť sa nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia. Laureát Ceny Oskára Čepana, ktorý bude vyhlásený koncom novembra 2017, získa 2 600 EUR a rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku.

Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia Centrum súčasného umenia. Ocenenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Vyjadrenie finalistov:

APART COLLECTIVE

„Ďakujeme za túto príležitosť a sme poctení, že môžeme byť súčasťou tejto štvorice.“

KATARÍNA HRUŠKOVÁ

„Mám obrovskú radosť a gratulujem všetkým spolu finalistkám a spolu finalistom. Rada by som sa poďakovala za túto príležitosť, veľmi sa teším na nasledujúceho pol roka a na všetky stretnutia a podnety, ktoré prinesie. Vyhŕňam rukávy.“

NIK TIMKOVÁ

„Ďakujem porote za prejavenú dôveru. Mám veľkú radosť z účasti vo finále Ceny Oskára Čepana v tak sviežom výbere súčasného umenia.“

ZUZANA ŽABKOVÁ

„Ďakujem za skvelý výber finalistov. Myslím, že to bude jeden veľmi kvalitný ročník Ceny Oskára Čepana so skvelými umelcami a ľuďmi so zmyslom pre humor a s citom pre reflexiu aktuálnych spoločenských problémov. Vďaka ešte raz za nomináciu, bude mi cťou. Teším sa na spoluprácu.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *