Artalk.cz

do 9. 5. 2017 / Výběrová řízení na pozice asistentů a pedagogů AVU v Praze

Výběrová řízení na pozice asistentů a pedagogů / AVU v Praze / Praha / přihlášky do 9. 5. 2017

Rektor Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem U Akademie 4, Praha 7, vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a platným Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AVU (ze dne 29. 5. 2001, čj. 18 623/2001-30) výběrové řízení na obsazení míst:

vedoucí pedagog/pedagožka a asistent/ka

Ateliéru grafiky II

Kvalifikační předpoklady:

–          vysokoškolské vzdělání v oboru

–          vlastní umělecká praxe

–          schopnost teoretické reflexe umělecké tvorby a předpoklady pro pedagogickou činnost

–          pedagogická praxe, mezinárodní zkušenosti v oboru a znalost světového jazyka

–          vítány jsou akademické a vědecké hodnosti

–          morální bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

–          jméno, adresu bydliště, kontaktní telefon, e-mail

–          strukturovaný životopis s přehledem dosavadního pracovního působení a případné pedagogické praxe (elektronicky i v tištěné formě)

–          dokumentaci vlastní umělecké tvorby ve formě portfolia (elektronicky i v tištěné formě), případně další monografie či katalogy

–          vize koncepce výuky v rozsahu 2–3 stránky A4 (elektronicky i v tištěné formě) – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího pedagoga ateliéru

–          úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. dosažených vědeckých hodnostech

Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole komise posoudí všechny platné přihlášky a vybere kandidáty do druhého kola. Druhé kolo bude mít formu veřejné přednášky v délce maximálně 30 minut, v níž oba uchazeči (vedoucí ateliéru i asistent) představí svou koncepci výuky i svou práci. Druhé kolo proběhne v týdnu od 22. do 26. května 2017. V případě, že se do výběrového řízení přihlásí pouze uchazeč na vedoucího pedagoga (bez asistenta), bude výběrové řízení na asistenta vyhlášeno dodatečně.

Předpokládaný nástup: začátek akademického roku 2017/2018

Předpokládaná výše pracovního úvazku: 1,0. Platové podmínky se řídí Vnitřním mzdovým předpisem AVU.

vedoucí pedagog/pedagožka a asistent/ka  

Ateliéru malířství II

Kvalifikační předpoklady:

–          vysokoškolské vzdělání v oboru

–          vlastní umělecká praxe

–          schopnost teoretické reflexe umělecké tvorby a předpoklady pro pedagogickou činnost

–          pedagogická praxe, mezinárodní zkušenosti v oboru a znalost světového jazyka

–          vítány jsou akademické a vědecké hodnosti

–          morální bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

–          jméno, adresu bydliště, kontaktní telefon, e-mail

–          strukturovaný životopis s přehledem dosavadního pracovního působení a případné pedagogické praxe (elektronicky i v tištěné formě)

–          dokumentaci vlastní umělecké tvorby ve formě portfolia (elektronicky i v tištěné formě), případně další monografie či katalogy

–          vize koncepce výuky v rozsahu 2–3 stránky A4 (elektronicky i v tištěné formě) – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího pedagoga ateliéru

–          úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech

Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole komise posoudí všechny platné přihlášky a vybere kandidáty do druhého kola. Druhé kolo bude mít formu veřejné přednášky v délce maximálně 30 minut, v níž oba uchazeči (vedoucí ateliéru i asistent) představí svou koncepci výuky i svou práci. Druhé kolo proběhne v týdnu od 22. do 26. května 2017. V případě, že se do výběrového řízení přihlásí pouze uchazeč na vedoucího pedagoga (bez asistenta), bude výběrové řízení na asistenta vyhlášeno dodatečně.

Předpokládaný nástup: začátek akademického roku 2017/2018

Předpokládaná výše pracovního úvazku: 1,0. Platové podmínky se řídí Vnitřním mzdovým předpisem AVU.

vedoucí pedagog/pedagožka a asistenti  

Ateliéru restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky

Kvalifikační předpoklady:

–          vysokoškolské vzdělání v oboru

–          vlastní profesní praxe v oboru

–          schopnost teoretické reflexe umělecké tvorby a předpoklady pro pedagogickou činnost

–          pedagogická praxe, mezinárodní zkušenosti v oboru a znalost světového jazyka

–          vítány jsou akademické a vědecké hodnosti – u vedoucího pedagoga podmínkou titul doc. nebo prof.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

–          jméno, adresu bydliště, kontaktní telefon, e-mail

–          strukturovaný životopis s přehledem dosavadního pracovního působení a případné pedagogické praxe (elektronicky i v tištěné formě)

–          dokumentaci vlastní umělecké tvorby ve formě portfolia (elektronicky i v tištěné formě), případně další monografie či katalogy

–          vize koncepce výuky v rozsahu 2–3 stránky A4 (elektronicky i v tištěné formě) – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího pedagoga ateliéru

–          úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech

Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole komise posoudí všechny platné přihlášky a vybere kandidáty do druhého kola. Druhé kolo bude mít formu veřejné přednášky v délce maximálně 30 minut, v níž oba uchazeči (vedoucí ateliéru i asistent) představí svou koncepci výuky i svou práci. Druhé kolo proběhne v týdnu od 22. do 26. května 2017. V případě, že se do výběrového řízení přihlásí pouze uchazeč na vedoucího pedagoga (bez asistenta), bude výběrové řízení na asistenta vyhlášeno dodatečně.

Předpokládaný nástup: začátek akademického roku 2017/2018

Předpokládaná výše pracovního úvazku: 1,0. Platové podmínky se řídí Vnitřním mzdovým předpisem AVU.

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými materiály zašlete poštou či dodejte osobně do 9. května 2017 (rozhoduje datum na poštovní obálce) na adresu Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7, k rukám Evy Ellingerové (tel. 220 408 238, e-mail eva.ellingerova@avu.cz).

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce AVU a písemně oznámeny jednotlivým uchazečům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *