Artalk.cz

denní tisk 15. 4. 2017

Lidové noviny přináší rozhovor Jany Machalické s ředitelem NG Jiřím Fajtem. Pokládané otázky se týkají především rekonstrukce Veletržního paláce a nových výstav, dotýkají se ale například i finanční situace NG a sporů Jiřího Fajta s Milanem Knížákem a Milošem Zemanem. „Moji předchůdci bez rozmyslu a provozní architektonické koncepce nechali stavět nesmyslné příčky, velké části budovy nechávali zavřené, pronajímali její části jiným subjektům apod. Stačilo jen tyto zásahy odstranit a palác znovu začal dýchat.“

Zdeněk Brdek pro Mladou frontu DNES zrecenzoval výstavu frotážových děl Adrieny Šimotové v českobudějovické Galerii současného umění a architektury. Výstavu hodnotí kladně a nabádá k pozornému zkoumání vystavených děl, protože tak si návštěvník může nejlépe všimnout jak konkrétních tvarů, tak i osobitosti Adrieny Šimotové.

Deník Právo upozorňuje na zahájení výstavy Povrchové napětí Lucie a Pavly Scerankových v londýnské Pump House Gallery. Výstava je výsledkem spolupráce Českého centra Londýn a kurátorky Lily Hallové a přináší londýnskému publiku ucelený přehled tvorby obou sester. Jejím druhým cílem je pak posílit v zahraničí povědomí o současné české umělecké scéně.

Lucie Jandová v magazínu Práva přináší obsáhlý portrét loňského vítěze Ceny Jindřicha Chalupeckého Matyáše Chocholy. V článku shrnuje jak Chocholovo rodinné zázemí a období studií, tak i jeho tvorbu a výhledy do budoucna.

Jiří Růžička informuje v deníku Právo o výstavě Pod kůží Marsya, věnované restaurátorovi a malíři Františku Syslovi. Výstava nese název podle jednoho z nejvýznamnějších restaurátorských počinů Sysla, obrazu Apollón a Marsyas od Tiziana. Studie k tomuto a ještě dalším 14 projektům si mohou návštěvníci zámku v Kroměříži prohlédnout do 8. června.