Adam Šakový v Sode

Adam Šakový: 1-7 / Sprievodný text: Silvia L. Čúzyová / SODA gallery, Školská 9, Bratislava / Architektonická realizácia: Tomáš Umrian / Výstava potrvá do: 14. 4. 2017

AS0_7378 AS0_7405 AS0_7363 AS0_7362 AS0_7348AS0_7408

Foto: archív galérie