Artalk.cz

TZ: Sestry Scerankovy představí svou tvorbu v londýnské Pump House Gallery

Sestry Scerankovy představí svou tvorbu v londýnské Pump House Gallery / České centrum Londýn / 6. 4. 2017

Sestry Scerankovy představí svou tvorbu v londýnské
Pump House Gallery

12. 4. 2017 do 11. 6. 2017, Pump House Gallery, Londýn

Londýnská galerie současného umění Pump House Gallery vystaví na tři měsíce díla Pavly a Lucie Scerankových. Výstavu nazvanou Povrchové napětí iniciovalo České centrum Londýn ve spolupráci s britskou kurátorkou Lily Hall. Umělecká prezentace kritiky oceňované tvorby Scerankových, které byly obě v minulosti nominovány na cenu Jindřicha Chalupeckého, se v této míře a rozsahu představuje britskému publiku poprvé a zahrne novou i původní tvorbu z oblasti sochařství, fotografie a videa. Dílo slovenských umělkyň, které žijí a působí v Praze, mohou návštěvníci zhlédnout od 12. 4. do 11. 6. 2017 v Pump House Gallery umístěné uprostřed krásného Battersea Parku, pro nějž umělkyně vytvořily venkovní sochařskou instalaci v jedné z fontán.

POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

Pump House Gallery vystaví jak existující tak speciálně pro galerii vytvořenou novou tvorbu Pavly a Lucie Scerankových. Jedná se o vůbec první společnou výstavu dvou umělkyň-sester v zahraničí a zároveň první větší retrospektivní prezentaci každé z nich v kontextu zavedené londýnské galerie. Ambiciózní projekt zahrnuje fotografie, sochy, videa a objekty reflektující různorodé výtvarné, materiální a konceptuální reference, o které se opírá tvorba obou umělkyň. Lucia Sceranková představí novou fotografickou sérii, v níž stále větší roli hraje práce s prostorem a řečí materiálu. Výjimečně vystaví i dvě fotografie, které jsou digitálně upravené. Pavla Sceranková vytvoří nové sochařské dílo inspirované charakterem galerie a vystaví i výběr starší tvorby a kolekci jejích oceňovaných video-performancí. Kurátorka Lily Hall se v rámci konceptu výstavy kromě zjevné společné poetiky v díle umělkyň zaměřovala i na odlišnosti a napětí. Napětí mezi jejich tvorbou; fyzické napětí ukrývající se v jednotlivých dílech a napětí mezi výstavou a jejími návštěvníky, kteří jsou přímo či nepřímo vyzváni k interakci a aktivnímu zapojení.

Výstava potrvá tři měsíce a díla budou umístěna ve všech třech patrech památkově chráněného objektu Pump House Gallery. Využit bude i veřejný prostor populárního Battersea Parku, uprostřed kterého se galerie nachází. Zde bude v jedné z fontán umístěna kinetická instalace od Pavly a Lucie Scerankových inspirovaná tvorbou britského modernistického architekta Edwarda Millse.

TEREZA PORYBNÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA LONDÝN:

Tvorbu Pavly i Lucie sleduji a obdivuji již dlouho. Nápad realizovat jejich společnou výstavu vznikl vlastně náhodou během jednoho rozhovoru v naší londýnské kanceláři. Mám velkou radost, že se po několika letech díky spolupráci řady partnerů skutečně podaří díla dvou skvělých umělkyň představit širokému veřejnému
i odbornému britskému publiku. Londýn je pro rozvoj současného umění zcela zásadním místem v evropském
i světovém kontextu. Tato
unikátní výstava si proto kromě uvedení obou umělkyň na londýnskou scénu klade za cíl i posílení povědomí o současné české výtvarné scéně u uměleckých kritiků a galeristů.“

SESTERSKÁ DVOJICE

Pavla a Lucie, absolventky pražské Akademie výtvarného umění, obě nominované na Cenu Jindřicha Chalupeckého, ve své tvorbě zkoumají vztah mezi prostorem a lidským vnímáním. Pavliny sochařské objekty a video instalace se vyznačují především minimalismem, jemným humorem a citlivým vztahem ke svému okolí. Její díla si s diváky trochu pohrávají a autorka skrze ně mimo jiné zkoumá hranice mezi vnímáním a skutečností. Lucie vytváří fotografické a sochařské instalace, které často vychází z jejího bezprostředního okolí.

LUCIA SCERANKOVÁ:

„Pracuji s fotografickým obrazem, možnostmi jeho výpovědi a rezonance v post-internetové době, v níž se fotografem-zaznamenavatelem stává každý. Klíčovou je pro mne práce s 3D prostorem v rámci fotografie. Přitahuje mne výzkum tohoto aktivního fyzického přístupu k fotografii, nakládání s řečí materiálu, sochařská práce s obrazem…“

Výstava se koná za podpory The Elephant Trust, Ministerstva kultury České republiky, TECHO, Velvyslanectví Slovenské republiky v Londýně, Drdova Gallery a galerie ZAHORIAN & VAN ESPEN.

PUMP HOUSE GALLERY

Londýnská Pump House Gallery, zaměřující se na současné světové umění, je na britské umělecké scéně známá především pro svůj inovativní přístup k propojení galerijního interiéru s exteriérem Battersea Parku. V roce 2016 zde mimojiné vystavoval i český konceptuální umělec Jiří Kovanda. Pump House Gallery je výjimečná svým skvělým a odvážným programem, díky němuž si získává stále větší respekt i mimo Londýn. Zároveň svou přívětivou podobou, doprovodným programem pro rodiny i blízkostí parku láká publikum, které běžně současné umění nevyhledává.

http://pumphousegallery.org.uk/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *