Artalk.cz

TZ: Představivost a konceptuální umění; Sbírka Lászlóa Bekeho v mezinárodním kontextu

Představivost a konceptuální umění; Sbírka Lászlóa Bekeho v mezinárodním kontextu / tranzitdisplay / Praha / 24. 3. – 28. 5. 2017

Představivost a konceptuální umění Sbírka Lászlóa Bekeho v mezinárodním kontextu

Vernisáž: 23. 3. 2017 v 19h

tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2

tranzit.hu představuje na půdě pražského tranzitdisplay projekt Lászlóa Bekeho zvaný Představivost (Imagination) – první sbírku maďarského konceptuálního umění z roku 1971.

Věhlasný maďarský historik umění a kurátor László Beke organizoval v sedmdesátých letech minulého století mnoho, na tu dobu velmi progresivních, uměleckých událostí. V rámci jednoho svého projektu poslal výzvu dvaceti osmi umělcům, kde je požádal o zaslání děl, která by se vešla do šanonu velikosti A4, a která by ve svém zaměření pracovala s konceptem „PRÁCE = DOKUMENTACE PŘEDSTAVIVOSTI / IDEJE“. Beke poté tato díla uchovával ve svých šanonech, a přímo ve svém bytě je poskytoval k nahlédnutí. V posledních deseti letech se tato sbírka těší opětovné pozornosti: Představivost se již objevila na mnoha výstavách, a to jak v Maďarsku, tak v zahraničí, a díla byla také vydána knižně. Anglická verze této publikace byla iniciována v rámci tranzit.hu a vydána společně s JRP Ringier. (http://hu.tranzit.org/en/publications/0/publication/imagination).

Výstava v tranzitdisplay zasazuje Bekeho sbírku do mezinárodního kontextu, který dále obohacuje o retrospektivu jeho projektů z roku 1971, a nastiňuje historii výstav tehdejšího umění. Stejně jako sbírka děl maďarských autorů, mohou další legendární projekty z roku 1971 mohou být chápány jako formy „publikované výstavy“. Jednou z nich je kniha Aktuelle Kunst in Osteuropa, vydaná umělcem a sběratelem Klausem Grohem pod záštitou Dumont Aktuell, která čtenářům představuje tehdejší východoevropské umělce. Další významné projekty jsou V momentě (Záhřeb) a V jiném momentě (Bělehrad), v rámci kterých experimentovali umělci-kurátoři Nena a Braco Dimitrijevič s konceptem výstavy jako specifického momentu v prostoru a čase. Tyto dvě výstavy vystavovaly díla jugoslávských i mezinárodních konceptuálnch umělců. Bělehradská výstava byla též obohacena o katalog, který bude také k vidění.

Výstava si dále klade za cíl osvětlit mezinárodní síť vztahů, které si László Beke od sedmdesátých let minulého století vytvořil. V tomto ohledu bude událost jistou formou dokumentace kosmopolitního uměleckého světa té doby. Výstava si též klade otázky ohledně společenské role konceptuálního umění šedesátých a sedmdesátých let.

Představivost a konceptuální umění též mapuje vnímání a přijetí konceptuálního umění napříč veřejností, a to hlavně v geopolitickém a kulturním kontextu. Časová osa této mapy začíná projekty sedmdesátých let, jakými jsou například Bekeho sbírka či aktivismus Dóry Maurer v otázce mezinárodního vnímání maďarského umění, a končí dokumentací dnešních projektů. Ty se však často vrací k tématům a formám let šedesátých a sedmdesátých. V této sekci je věnován prostor převážně historii výstav, včetně uměleckých a kurátorských projektů, jakým je například Paralelní chronologie – archív východoevropských výstav, v produkci tranzit.hu.

Výstava též představuje díla současných umělců, jakými jsou například Virág Bogyó, Judit Fischer, Szilárd Miklós, a další.

Díla ze sbírky ‚Představivost‘, která budou na výstavě ke shlédnutí jsou od následujících umělců: Gábor Attalai, Imre Bak, Miklós Erdély, István Haraszty, György Jovánovics, Ilona Keserü, Dezső Korniss, László Lakner, János Major, Gyula Pauer, Géza Perneczky, Sándor Pinczehelyi, Péter Türk.

Koncepce: Dóra Hegyi, Zsuzsa László, Eszter Szakács

Produkce: Zbyněk Baladrán

Chronologická koncepce: Pavlína Morganová.

Projekt byl realizován ve spolupráci s Lászlóem Bekem.