Artalk.cz

TZ: Richard Loskot

Richard Loskot / Základní výzkum / Oblastí galerie v Liberci / Liberec / 9. 3. – 28. 5. 2017

????????????????????????????????????

Richard Loskot: Základní výzkum

9. 3. – 28. 5. 2017

Vernisáž: 9. 3. v 17.30 hodin

Komentovaná prohlídka spojená s workshopem: 9. 4. v 14.00 hodin

Oblastní galerie Liberec, p. o.

Galerie -1

Richard Loskot v Lázních propojuje kvantovou fyziku s uměním

Současné výtvarné umění je jednou z oblastí, které se Oblastní galerie Liberec věnuje velmi intenzivně. Pro milovníky výtvarného umění nyní připravila výstavu uznávaného umělce Richarda Loskota. Jeho výstava s názvem Základní výzkum propojuje audiovizuální prvky a s dalšími novými výstavami bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 9. března v 17:30 hodin.

Richard Loskot žije a tvoří v Ústí nad Labem, ale v Liberci není zcela neznámý; vystavoval například v galerii 3 × 3 a rovněž je absolventem zdejší Fakulty umění a designu na Technické univerzitě.  O kvalitě jeho tvorby svědčí hned trojnásobná nominace na Cenu Jindřicha Chalupeckého. “Je autorem převážně nových médií, instalací, objektů a do galerií vytváří vždy nové umělecké příběhy. Zmiňuji „příběhy“, protože se jedná v křehké slupce o promyšlený koncept s konkrétním prostorem, který je na hranici lidské citlivosti, intuice a smyslů, na něž by skoro člověk zapomněl,“ přibližuje Loskota Tereza Záchová, kurátorka nové výstavy v Lázních a pokračuje: „Richard Loskot nenápadně poukazuje k podstatě věcí, jež se vztahují k našemu prapůvodu bytí. Určitý předěl mezi sci-fi a metafyzikou, která více vychází z kvantového pojetí, připravil Richard Loskot i pro výstavu v Oblastní galerii v Liberci.“ Kurátorka Tereza Záchová bude pro Oblastní galerii připravovat výstavy současného umění a s tím souvisí také přejmenování výstavních prostor, které se budou nově jmenovat „galerie -1“.

Název výstavy Základní výzkum odkazuje k definici experimentu, díky němuž získáváme nové poznatky o základních fenoménech daných vědeckých bádání. Richard Loskot se v prostoru osmi kabinetů galerie -1 stává průvodcem a vytváří pro diváky příběh, který se může lehce stát osobní. Prohlídka galerie -1 je pro návštěvníka metaforickou cestou okolo středu a vyplývají z ní hluboké otázky o existenci člověka, jako samostatné bytosti, tázající sebe sama: Kdo jsme? Máme svobodnou vůli? Dokážeme si zhmotnit věci? Musíme čekat, až nám někdo zaklepe na rameno a řekne: Už můžeš? „Přes tento filozofický podtext, jde Richard Loskot dál a to čistě k přírodním vědám – propůjčuje si pole kvantové fyziky a ukazuje divákovi, že umění není oddělené od přírodních věd. Ba naopak! Že podobné principy focusu můžeme hledat i zde. Pokud cokoliv tušíme o kvantové fyzice, víme, že pro mnohé badatele je neuchopitelná v tom, že nelze představit její přesný model, který by měl konečnou verzi,“ vysvětluje kurátorka Tereza Záchová. Paralelu ke kvantové fyzice najde divák také v umění. Richard Loskot divákovi ukazuje, co je naším očím a mozku skryto a rozumem neuchopené – že z makrosvěta se dostáváme do mikrosvěta a tak vědomě ovlivňujeme naše další průběhy v čase i v životě.

Celková instalace vychází z metafory lidské existence, tak jak ji chápe kvantová fyzika. Richard Loskot v jednotlivých kabinetech rozehrává, a možná i vizuálně analyzuje, procesy, kterými člověk během svého života dennodenně prochází. Je však nezbytné se otevřít i nahodilosti, nejde vše přesně nalinkovat – i dráha letícího peříčka se může nevyzpytatelně změnit. Existujete vždy na poli nějakého rozhodování, které je buď anebo, ale dokud si nezvolíte, máte před sebou pořád ony možnosti, které vás nepustí dál. V momentě volby se rozehrává váš příběh. Jen je nutné si uvědomit, že není potřeba vše, co je realitou, objektivizovat, a že bychom ji snad neměli tolik zkoumat. Je dobré mít dostatečný nadhled. Protože nic nemá svůj definitivní konec.

Oblastní galerie Liberec je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Galerie je otevřená denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin, ve čtvrtek do 19 hodin. Každý čtvrtek galerie nabízí vstup zdarma.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *