Artalk.cz

TZ: Písmo v obraze

Písmo v obraze / Oblastní galerie v Liberci / Liberec / 9. 3. – 21. 5. 2017

unnamed

Letem lettristickým světem

Co to je lettrismus? Význam se dá lehko odvodit. Je to druh vizuálního umění, které pracuje s písmem a poesií. Jeho rozpětí je skutečně široké od experimentální poesie, přes kaligrafii až po typografii. Hlavním znakem je uplatnění písma v uměleckém díle v jiném významu, než jak je běžně používáno v životní praxi. A krásné jeho ukázky nyní představuje liberecká galerie. K nejznámějším představitelům lettrismu patří Jiří Kolář, jehož práce najdete spolu s dalšími na nové výstavě v libereckých Lázních.

Lettrismus jako umělecké hnutí se zrodil ve Francii v roce 1946 a jeho otci byli převážně básníci – do výtvarného umění se dostalo až druhotně. Lettrismem se inspirovali také čeští výtvarní umělci, protože si uvědomovali, že skýtá netušené možnosti, se kterými dosud malíři běžně nepracovali. Písmo jako výtvarný znak se proměňovalo v osobitých verzích mnoha autorů.

„Celou výstavu jsme vlastně sestavili z děl, která máme ve sbírce. Diváci zde uvidí Jiřího Koláře, jabloneckého Zdenka Kirchnera, Ladislava Nováka, Dalibora Chatrného a další umělce,“ přibližuje vznik výstavy kurátorka Markéta Kroupová a pokračuje: „Práce s písmem ve výtvarném umění je specifická oblast, která se alespoň letmo dotýká mnoha umělců nejen z řad výtvarníků. Tato komorní výstava nechává nahlédnout pod pokličku a naznačuje, jak bohaté jsou možnosti tohoto směru. Téma je velmi bohaté a my jsme se vzhledem k prostorovému omezení rozhodli pro představení děl, která jsou k vidění jen ojediněle. Výstavu pak rozšiřují díla měsíce března a dubna v těsném sousedství grafického kabinetu, kdy budou představeny obrazy od Zdenka Kirchnera a Jiřího Balcara.“

Od zásadních představitelů lettrismu a konkrétní poezie 60. let jako jsou Jiří Kolář a Jiří Balcar výstava představuje několik málo děl, které ale svoji kvalitou vynikají. Jiří Kolář, slavný umělec a organizátor výtvarného života v Praze a v Paříži, jako první v Československu propojil umění slova a obrazu na té nejvyšší umělecké úrovni. Na výstavě je zastoupen dvěma kolážemi. Jiří Balcar použil dohromady písmo s pop-artem, směrem zažívajícím vrchol v polovině 60. let v USA a který odtamtud přivezl. „Vznikly litografie reflektující společnost, vztahy ve společnosti, konverzace. Sám jako šaramantní společník zažíval večírky a sešlosti, které pak zaznamenával ve svých grafikách a obrazech,“ doplňuje Markéta Kroupová. Nejedná se ale o banální záznamy společenského setkání, ale o kritickou reflexi tehdejší společnosti. Dalším významným autorem představeným na výstavě je Ladislav Novák, který patřil do nejbližšího okruhu umělců sdružujícího se kolem Jiřího Koláře. „Zajímavým autorem je polozapomenutý Josef Honys, který byl souputníkem Koláře v 60. letech, ale jehož život a zajímavě se rozvíjející básnicko-výtvarnou tvorbu založenou na surrealismu přeťala tragická smrt v roce 1969,“ pokračuje v představování autorů Markéta Kroupová. Na výstavě se objeví rovněž grafiky ovlivněné dobovým pop-artem a komiksem v podání Jana Krejčího. Vzdáleně se jeho výtvarný jazyk tehdejší doby dá přirovnat ke Kájovi Saudkovi. Spíše kuriozitu představují serigrafie Vladimíra Preclíka ze 70. let, v nichž pracuje s písmem. Tento sochař se grafice věnoval cyklicky relativně intenzivně, ale práce s písmem u něj zaznamenáváme jen výjimečně. Naproti tomu práce Dalibora Chatrného jsou jasným důkazem, že lettrismus je stále aktuální.

Galerie pro  výstavu záměrně zvolila jarní termín, protože jejím prostřednictvím chtěla připomenout březen měsíc knihy. K tématu knihy, literatury a poezie se váže bohatý program jak pro dospělé, tak i pro děti. „Z doprovodného programu bych určitě vyzvedla pásmo věnované experimentální poezii, které pro nás připravil Jaromír Typlt,“ pozvala Markéta Kroupová diváky na výstavu a doprovodný program. Jaromír Typlt svou experimentální poezii přednese ve čtvrtek 16. března v 10.30 a 17.00.

Markéta Kroupová

Doprovodný program k výstavě:

Sobota 11. 3.; 10.00 – 13.00

Březen – měsíc knihy: sobotní výtvarná dílna pro veřejnost

Čtvrtek 16. 3.; 10.30, 17.00

Písmo v obraze: Jaromír Typlt: Verše k potrhání básně

Ukázky z české experimentální poezie 60. let – od Jiřího Koláře a Emila Juliše až po Zdeňka Barborku a Josefa Honyse – přečte a poznámkami doprovodí Jaromír Typlt.

Neděle 19. 3.; 15.00

Písmo v obraze: komentovaná prohlídka výstavy s Markétou Kroupovou a dcerou Josefa Honyse.

Osobní vzpomínání na jejího tatínka, ale také na Jiřího Koláře, Ladislava Nováka nebo Josefa Hiršala.

Čtvrtek 30. 3., 10.30, 17.00

Dílo měsíce: Zdeněk Kirchner (1934 – 1987), komentovaná prohlídka se Zuzanou Štěpanovičovou

Čtvrtek 27. 4., 10.30, 17.00

Písmo v obraze: komentovaná prohlídka výstavy a díla měsíce (Jiří Balcar, Vstupte!, 1966) s Markétou Kroupovou.

Sobota 13. 5., 10.00 – 13.00

Lettristická dílna, sobotní výtvarná dílna pro děti

3. 4. – 19. 5.

Doprovodný program pro školy Lettristická reportáž k výstavě Písmo v obraze na objednání: lektorske@ogl.cz, 725 558 413

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *