Artalk.cz

14. 3. 2017 / BLAF ako ďalej?

BLAF ako ďalej? Má Bratislava na medzinárodné bienále súčasného umenia? / Berlinka, Slovenská národná galéria, SNG / 14. 3. 2017 od 10.00 do cca 14.30 h.

BAF_FB_cover_nodate

Bratislava Art Festival – BLAF má za sebou sedem ročníkov a za ten čas sa stal stabilnou súčasťou kultúrnej ponuky hlavného mesta. Otázku čo s festivalom ďalej, si kladie organizátor, Nadácia – Centrum súčasného umenia. Realizuje prieskum medzi členmi výtvarnej scény a 14. marca pripravuje seminár o ďalšom smerovaní festivalu a jeho možnej transformácii na bienále výtvarného umenia.

foto_1_gabo_kuchta

Art Festival – BLAF vznikol v roku 2010 a jeho cieľom bola od začiatku prezentácia súčasného umenia smerom k širokej verejnosti a sieťovanie mestských súkromných aj verejných galérií. „Po siedmich rokoch máme pocit, že doba aj kultúrne potreby v Bratislave sa zmenili. Túto zmenu chceme reflektovať, a preto hľadáme nový formát podujatia, ktorý umožní lepšiu interakciu verejnosti s medzinárodným výtvarným umením a zároveň poskytne priestor pre výstavy so silnou spoločenskou témou,“ vysvetľuje Christian Potiron, riaditeľ Nadácie – Centrum súčasného umenia (N-CSU).

Od začiatku roka 2017 tím N-CSU realizuje prieskum medzi členmi bratislavskej výtvarnej scény. Jeho cieľom je zhodnotiť doterajšie aktivity okolo festivalu a zistiť, či je v Bratislave potenciál pre vznik bienále výtvarného umenia. Okrem osobných rozhovorov je v týchto dňoch ešte stále dostupný dotazník určený profesionálnej verejnosti, ale aj záujemcom o kultúrne a umelecké dianie. Čiastočné výsledky prieskumu budú predstavené na seminári „BLAF ako ďalej?“ v utorok 14. marca v Café Berlinka.

foto_2_gabokuchta

Semináru sa zúčastnia aj zahraniční hostia, ktorí majú skúsenosti s organizovaním podobného podujatia – Athens Biennale, Kyiv Biennial – The School of Kyiv, OFF Biennale Budapest a festivalu 4+4 dni v pohybe z Prahy. „Bienále v Budapešti je príkladom zdola organizovaného podujatia, ktoré pripravuje občianska iniciatíva, bez spolupráce so štátom – podarilo sa vytvoriť najväčšie nezávislé umelecké podujatie v krajine. Kyjevské bienále prepája súčasné umenie a spoločenské témy a reaguje na aktuálnu situáciu na Ukrajine. Aténske bienále je tiež príkladom neštátneho podujatia, ktoré pomohlo dostať mesto na mapu európskeho súčasného umenia. Ani v jednom prípade teda nejde o klasické centralizované bienále. Vďaka medzinárodnej spolupráci a spolupráci v rámci širokej platforme nezávislých iniciatív sa podarilo organizátorom týchto podujatí zmeniť podmienky pre súčasné umenie vo svojej krajine a prispievať k demokratickému verejnému diskurzu,“ vysvetľuje výber hostí Christian Potiron. Posledný hosť semináru predstaví festival 4+4 dni v pohybe, ktorý už do roku 1996 vnáša súčasné umenie do opustených nevyužívaných objektov a do verejného priestoru.

foto_3_gabokuchta

Na prezentácie zahraničných hostí nadviaže diskusia o vzniku bienále umenia v Bratislave a príprava spoločného akčného plánu. „Nie je našou ambíciou pripravovať podujatie typu bienále sami. Môže vzniknúť len v rámci širšej spolupráce s partnermi z verejného, občianskeho a súkromného sektora. Na seminári budeme preto zisťovať záujem z výtvarnej scény a pokúsime sa definovať priority, prvé kroky a vytvoriť pracovnú skupinu,“ dodáva Potiron. Seminár „BLAF ako ďalej?“ sa uskutoční 14. marca v Café Berlinka SNG od 10:00 do 14:30. Moderátorom podujatia bude facilitátor a konzultant Bohdan Smieška. Vstup na seminár je voľný.


Viac informácií:

HYPERLINK „http://www.ncsu.sk

HYPERLINK „https://goo.gl/WER1WV“ Facebook

 


BLAF ako ďalej?

SEMINÁR O ĎALŠOM SMEROVANÍ BRATISLAVA ART FESTIVALU

Program

Moderátor: Bohdan Smieška

10:00 – 10:30 Otvorenie semináru: Christian Potiron, Nadácia – centrum súčasného umenia

10:30 – 12:30 Prezentácie zahraničných hostí

Xenia Kalpaktsoglou: Athens Biennale

Vasyl Cherepanyn: Kyiv Biennial – The School of Kyiv

Pavel Štorek: 4+4 dni v pohybe, Praha

Hajnalka Somogyi: OFF Biennale Budapest

13:00 – 14:30 Tematické diskusie a príprava akčného plán

Prezentácie zahraničných hostí budú prebiehať v anglickom jazyku bez prekladu.

Café Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Vstup voľný

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
PROFILY HOSTÍ

HYPERLINK „http://www.athensbiennial.org“ www.athensbiennial.org

Xenia Kalpaktsoglou je kurátorka a spoluzakladateľka Athens Biennale. Kurátorsky pripravila výstavy v Grécku aj v iných krajinách, napísala články pre viaceré odborné publikácie a umelecké katalógy. Spolu s Nicolasom Bourriaudom a Poka-Yio kurátorovala 3. ročník Athens Biennale 2011 MONODROME. V rokoch 2006 až 2008 viedla DESTE Foundation, Centrum pre súčasné umenie v Aténach.

Athens Biennale organizuje Athens Biennale Non-Profit Organization, ktorá vznikla v roku 2005. Funguje ako platforma pre rôzne umelecké projekty, publikácie a networking. Bienále pôsobí v rámci medzinárodnej siete pravidelných podujatí v oblasti súčasného výtvarného umenia. Jeho vznik podnietilo aj bohaté kultúrne dianie v Aténach, ktoré patria medzi najzaujímavejšie centrá súčasného umenia.

HYPERLINK „http://www.offbiennale.hu“ www.offbiennale.hu

Hajnalka Somogy sa podieľala na založení OFF Biennale Budapest v roku 2013. Dnes je jeho riaditeľkou a členkou kurátorského tímu. V rokoch 2009 až 2012 bola kurátorkou Ludwig Museum Budapest a pred tým, v rokoch 2001 až 2006 pôsobila v Trafo, Centrum súčasného umenia, Budapešť. Podieľala sa na vzniku nezávislých priestorov Dinamo (2002) a Impex (2006) v Budapešti, okrem iného kurátorsky pripravila aj projekty v tranzit.sk (2014), Bonnefantenmuseum, Maastricht (2014), Storefront for Art and Architecture, NYC (2009), Kunsthalle Budapest (2008) a W139, Amsterdam (2004).

The OFF – Biennale Budapest je občianske, medzinárodne a najväčšie od štátu nezávislé umelecké podujatie v Maďarsku. V roku 2014, v súčasnej politickej klíme a v dobe nevraživosti voči občianskym iniciatívam, vytvára kurátorský tím OFF Biennale základy udržateľnej nezávislej umeleckej scény v Maďarsku. Cieľom bienále je prostredníctvom súčasného umenia prispieť k demokratickému verejnému diskurzu a posilňovať nezávislú umeleckú scénu v Maďarsku.

HYPERLINK „http://www.vcrc.org.ua“ www.vcrc.org.ua

Vasyl Cherepanyn je riaditeľom Centra výskumu vizuálnej kultúry (VCRC, Kyjev) a editorom ukrajinskej edície magazínu Political Critique. Prednáša na Katedre kultúrnych štúdií na Národnej Univerzite v Kyjeve – Mohyla Academy. Hosťoval na European University Viadrina vo Frankfurte (Oder); na Political Critique Institute for Advanced Studies vo Varšave a na Greifswald University v Nemecku.

Centrum výskumu vizuálnej kultúry (VCRC) vzniklo v roku 2008 ako platforma pre spoluprácu medzi akademickou, umeleckou a občianskou komunitou. Pôsobí ako nezávislá iniciatíva, venuje sa vydavateľským a umeleckým aktivitám, vedeckému výskumu a organizuje prednášky, diskusie a konferencie. V roku 2015 získalo VCRC za svoje aktivity Cenu Princeznej Margriet pre kultúru, ktorú udeľuje Európska kultúrna nadácia. Centrum výskumu vizuálnych štúdií bolo tiež organizátorom The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015.

HYPERLINK „http://www.ctyridny.cz“ www.ctyridny.cz

Pavel Štorek je zakladateľ a dramaturg Medzinárodného festivalu súčasného umenia „4+4 dny v pohybu“. Podieľal sa na vzniku viacerých medzinárodných site specific projektov a je členom niekoľkých medzinárodných asociácii: IETM, SPACE, IN SITU. Od roku 2008 pracuje v Inštitúte umenia – Divadelnom ústave, na Oddelení medzinárodnej spolupráce.

4+4 dny v pohybu využíva opustené, chátrajúce či na demoláciu určené objekty a areály. Programovo sa zameriava na aktuálne, provokujúce, inovatívne umelecké projekty naprieč žánrov: od tanca a divadla, cez výstavy, audiovizuálne projekty až po diskusie a komentované prechádzky. Od svojho vzniku v roku 1996 festival uviedol viac ako 400 zahraničných aj českých súborov všetkých druhov súčasného umenia. Kultúrnymi projektmi oživil také miesta ako opustené továrne haly ČKD Karlín, bývalý mestský pivovar v Holešoviciach, bývala tehelňa v Šáreckom údolí, hokejový štadión HV Hviezda vo Vokoviciach alebo bývalé Casino v Parížskej ulici. Festival inicioval vznik množstva site specific projektov českých súborov, uvádza skupinové výstavy súčasných vizuálnych umelcov a kurátorov, spolupracuje s poprednými historikmi umenia a architektmi na prechádzkach a prednáškach.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *