In a Landscape v Domě pánů z Kunštátu

Tomáš Honz, Jakub Jansa, Dimitri Nikitin, Štěpánka Šimlová, Jakub Tomáš, Vladimír Turner, Miroslav Vavřina / In a Landscape / kurátor: Milan Kreuzzieger / Dům umění města Brna: Dům pánů z Kunštátu / Brno / 8. 2. – 26. 3. 2017

LANDSCAPE005 LANDSCAPE006 LANDSCAPE008 LANDSCAPE011 LANDSCAPE016 LANDSCAPE018 LANDSCAPE019 LANDSCAPE022 LANDSCAPE023 LANDSCAPE026 LANDSCAPE028 LANDSCAPE030 LANDSCAPE035 LANDSCAPE037 LANDSCAPE039 LANDSCAPE040 LANDSCAPE041 LANDSCAPE044 LANDSCAPE046 LANDSCAPE047 LANDSCAPE048 LANDSCAPE051 LANDSCAPE055 LANDSCAPE058

foto: Michaela Dvořáková