Artalk.cz

TZ: G99═výstava↔František Fekete↔?externí umělci?

G99═výstava↔František Fekete↔?externí umělci? / Dům umění města Brna: Galerie G99 / Brno / 8. 2. – 26. 2. 2017

František Fekete & Svetlana Spirina from series Balancing Situations, performance, 2017 - web

G99═výstava↔František Fekete↔?externí umělci? 
8. 2. – 26. 2. 2017

Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99
Dominikánská 9, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h
Vernisáž: 23. února 2017 v 18 hodin

V Galerii G99 probíhá v průběhu února výstavní experiment. Namísto standardní výstavy jsou návštěvníci Domu pánů z Kunštátu svědky procesu umělecké tvorby a zároveň vzniku výstavní expozice. Procesuálně se vyvíjející projekt vyvrcholí vernisáží ve čtvrtek 23. února, přístupný pak bude ještě do neděle 26. února.

Galerie se na 18 dnů proměnila v pracovnu či ateliér mladého vizuálního umělce a kurátora Františka Fekete. Osloven byl zástupkyněmi Galerie G99 Romanou Horákovou a Martou Fišerovou, které ho určily tzv. prostředníkem, jehož role se pohybuje na pomezí umělce a kurátora, a zadaly vstupní podmínky experimentu. Úkolem prostředníka je kontaktovat jím vybrané umělce pomocí internetu, telefonu nebo jinak, osobní setkání není dovoleno. Vybraným umělcům zadává prostředník požadavek na připravení konceptu živé akce, tedy performance.

František Fekete oslovil a následně realizoval zadání od umělců Michala Pěchoučka, Pamely Kuťákové, Sama Sráče, Světlany Spiriny, Dominika Gajarského a Laury Trenčanské. Postupně dle dodaných pokynů provádí performance rozdílné místem konání i délkou trvání.

K dalším zásadám zadání patří: Příprava a plnění zadání by mělo být realizovatelné v rámci jednoho dne. Pojem performance je pouze vodítkem, škála interpretací je širší. Oslovený umělec zasílá zpět koncept akce k realizaci a přenechává prostředníkovi veškerou odpovědnost za uskutečnění akce a její prezentaci v rámci výstavního prostoru G99. František Fekete tedy provádí performance, na jejichž záznamech různého druhu postupně vzniká výstavní expozice.

Projekt se procesuálně vyvíjí a vyvrcholí ve čtvrtek 23. února v 18 hodin vernisáží. Kompletní výstava pak bude k vidění do neděle 26. února. Návštěvníci ovšem mohou galerii navštěvovat v rámci běžných otevíracích hodin už v průběhu procesu.

„Důvody pro volbu performativních výstupů jsou dva. Prvním je samotná rozporuplná povaha média, které kdyby umělo mluvit, tázalo by se: čím jsem? Jsem ideou, specifickou činností, záznamem této činnosti, komplexním souborem všech tří? Jsem si vědom toho, že tyto otázky nejsou novými, ani ožehavými. Ale stejně jako samo médium se nemůže ptát samo sebe, čím je, můžou si lidé být jistí odpovědí? Performance bývá často velmi osobní a intimní záležitosti, či naopak činností, jenž je veřejná a vyžaduje odvahu vybrané individuality. Jak se její povaha změní, když se uměle utne živočišná niť mezi myšlenkou a tělem? Performance v konceptuální tradici bývá odchýlením žité každodennosti. Co se stane, když tato odchylka v zjednodušující formě proteče digitálními kanály a bude přenesena na jinou každodennost? Problematická je i otázka prezentace a dokumentace. Jak se změní povaha myšlenky, která bude nejen provedena, nýbrž i dokumentována a instalována někým jiným bez možnosti primárního autora do procesu vstoupit?“

František Fekete (*1993) je výraznou osobností nastupující generace české výtvarné scény, působí jako kurátor a vizuální umělec. Od roku 2015 je studentem Centra audiovizuálních studií Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Kurátorskou činnost mimo jiné uplatňuje v rámci FAMUFESTU nebo Galerie 35 m² v Praze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *