Artalk.cz

Cenu kritiky za mladou malbu 2017 získal Tomáš Predka

Laureátem Ceny kritiky za mladou malbu 2017 se stal Tomáš Predka (*1986). Na druhé příčce se umístil Roman Výborný (*1988) a na třetí Gabriela Těthalová (*1988). Cenu sympatie diváků získal Přemysl Procházka (*1991).

0)Tomáš Predka, CO CO, kombinovaná technika na plátně, 190x140cm, 2016
Tomáš Predka, CO CO, kombinovaná technika na plátně, 190x140cm, 2016

Téma soutěže Malba a její přesahy charakterizuje soutěž Ceny kritiky za mladou malbu i pro 10. ročník 2017. Zadání je chápáno v kontextu tvůrčího vývoje umělce, tj. umělec není hodnocen jen za své vystavené dílo, ale i za svou tvorbu v rozmezí zhruba posledních dvou let, doloženou tištěnou a elektronickou dokumentací.

V rámci prezentace malby se předpokládá možnost kombinovaného intermediálního vyjádření, tedy např. malba–objekt, či nástěnná nebo prostorová instalace obrazu v konfrontaci s jiným médiem, v multimediálním vyjádření. Věkový limit soutěžících do 30 let vyjadřuje záměr pořadatelů podpořit tvorbu mladých umělců nejvyšších ročníků vysokých škol a čerstvých absolventů pro jejich vstup na profesionální uměleckou scénu. Uchazeči se mohou účastnit soutěže nanejvýš třikrát, přednost ve výběru dostávají noví uchazeči před účastníky minulých ročníků, s nimiž byla již navázána a realizována výstavní spolupráce.

Výběr osmi finalistů 10. ročníku soutěže 2017 byl proveden z celkového počtu více než 60 uchazečů, jež bez ohledu na národnost mají dlouhodobý pobyt v České republice. Většina z nich se přihlásila na základě pořadatelské výzvy, část z nich byla navržena odborníky z řad pedagogů vysokých škol, renomovaných umělců, kritiků a galeristů, kteří nominují mladé umělce pro zachování dobré úrovně soutěže. Postupným výběrem uchazečů do užšího okruhu, daného i možnostmi výstavního prostoru galerie, byl stanoven výsledný počet osmi finalistů.

Cena kritiky za mladou malbu slouží především hledání nových přístupů k malířské tvorbě, jejich medializaci a vytváření dalších výstavních příležitostí pro mladé umělce. Proto je vytvářen i sběratelský Fond Ceny kritiky, zahrnující depozit vybraných děl. V soutěži Ceny kritiky se hodnotí první tři pořadí a laureátovi je pořádána samostatná autorská výstava ke konci kalendářního roku v Galerii kritiků. Dále má možnost týdenní rezidenční stáže v některém ze zahraničních Českých center. Diváci vybírají svého vítěze udělením Ceny sympatie. Výstava finalistů 10. Ceny kritiky za mladou malbu se koná od 24. ledna do 12. února 2017 v prostorách Galerie kritiků v pražském Paláci Adria.

Vlasta Čiháková Noshiro
(v zastoupení pořadatelů)  

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA děkují za záštitu a podporu soutěže Hlavnímu městu Praha, Ministerstvu kultury České republiky, Státnímu fondu kultury České republiky, dále za výstavní spolupráci Galerii Zdeněk Sklenář a mediálním partnerům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *