Artalk.cz

TZ: Haptická výstava a týden haptických edukačních aktivit v GHMP

Haptická výstava a týden haptických edukačních aktivit / GHMP: Dům U Kamenného zvonu / Praha / 9. 1. – 29. 1. 2017

1483363731-livie_640-400

Haptická výstava a týden haptických edukačních aktivit

9. 1. – 29. 1. 2017

Galerie hlavního města Prahy

Dům U Kamenného zvonu

Staroměstské nám. 13, Praha 1

Otevřeno út–ne 10:00–20:00 h

Vstup zdarma

Koncepce projektu: Lucie Haškovcová, Markéta Slachová Goldová, Kateřina Prokopová, Jiřina Bělohradská, Eva Pejchalová

Odborná spolupráce: Magdalena Juříková, Olga Malá, Marie Foltýnová, Vladimíra Sýkorová, Jana Klímová, Josef Cerha

Součástí doprovodného programu k výstavě Jaroslav Horejc (1886–1983) Mistr českého art deca je také týden věnovaný edukačním aktivitám zaměřeným na taktilní vnímání umění (9. 1.–15. 1. 2017). Nevidomým návštěvníkům přiblíží tvorbu sochaře haptická výstava (10. 1.–29. 1. 2017), která může být zážitkovým obohacením i pro ostatní návštěvníky. V rámci uvedeného programu proběhnou komentované prohlídky, workshopy, setkání odborníků a koncert.

Na haptické výstavě jsou zastoupeny Horejcovy bronzové plastiky a reliéf, k hmatovému poznávání dále nabízíme repliky dekorů vybraných děl autora a vzorky sochařských materiálů – úlomky soch ze sbírkového fondu veřejné plastiky GHMP. Prezentovány jsou autorské kopie i duplikáty vytvořené absolventy oboru sochařství na VŠUP. Jako předlohy byly záměrně zvoleny tvarově podnětné a inspirativní objekty. Výstava se koná v působivém prostoru gotické kaple ze 14. století v Domě U Kamenného zvonu.

Koncepce expozice a způsob instalace, zvolený na základě konzultace s odborníky ze společnosti Tyfloservis a sdružení Hapestetika, se snaží v maximální míře splňovat parametry pro optimální hmatové vnímání. Popisky a text přeložili do Braillova písma pracovníci Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana, která také do expozice věnovala ukázky haptických knih. Tyfloservis umožnil zápůjčku Pichtova psacího stroje, na němž si návštěvníci mohou vyzkoušet přepis textu do Braillova písma.

Zaměření celého konceptu odpovídají i další speciální akce, které GHMP k této příležitosti připravila: komentované prohlídky haptické výstavy spojené s výtvarnými workshopy (modelování, haptické etudy), seminář s odborníky o zprostředkování umění nevidomým, koncert ve spolupráci s Konzervatoří Jana Deyla a jejími studenty se zrakovým postižením, exkurze do Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana. K těmto akcím patří i komentované prohlídky historické budovy Domu U Kamenného zvonu, zacílené na vnímání prostoru více smysly, na proměnlivou akustiku i atmosféru míst a na hmatový průzkum stěn (například kamenné stěny románsko-gotických sklepů).

Pro zájemce budou připraveny i běžné typy programů – interaktivní prohlídky pro školy, sobotní workshopy pro rodiny, nedělní výtvarné dílny pro dospělé a seniory, programy pro rodiče na rodičovské dovolené, výtvarný kroužek. Tyto akce realizuje edukační oddělení GHMP a externí specialisté. Vzdělávací a tvůrčí aktivity nacházejí své zázemí především v gotickém koncertním sále, ale částečně i ve sklepech a v kapli.

Projekt byl záměrně koncipován do posledních týdnů konání výstavy Jaroslava Horejce a zároveň do začátku nového roku. Cílem haptického programu je ozvláštnit derniéru této mimořádné výstavy, ale zároveň také symbolicky odstartovat systematičtější rozvoj haptických aktivit, které představují jednu z priorit strategie edukace GHMP.

Podrobný program bude upřesněn na webu GHMP. Je určen všem nevidomým i vidoucím návštěvníkům, a proto na akce zveme nejen speciální školy, instituce, organizace a sdružení věnující se nevidomým, ale i všechny ostatní typy škol a širokou veřejnost. Program bude vždy adekvátně přizpůsoben a koncipován (časově, termínově, tematicky, úrovní náročnosti atd.) přímo na míru dle požadavků a možností dané skupiny návštěvníků. Vstupné je zdarma. Prohlídky výstavy a workshopy objednávejte a rezervujte na edukace@ghmp.cz.

Lucie Haškovcová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *