Artalk.cz

do 28. 2. 2016 / Oblastn í galerie Vysočiny v Jihlavě vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce kurátor/ka – vedoucí odborného oddělení

Oblastn í galerie Vysočiny v Jihlavě vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce kurátor/ka – vedoucí odborného oddělení / OGV / Jihlava / do 28. 2. 2016

Kvalifikační předpoklady:

– Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
– Orientace v oboru dějiny umění, muzeologie a práce se sbírkami
– Předpoklady pro tvůrčí kurátorskou práci v oblasti moderního umění
– Vysoká flexibilita a spolehlivost
– Samostatnost, koncepční myšlení a organizační schopnosti
– Schopnost dobré komunikace, umění jednání s lidmi
– Občanská a morální bezúhonnost
– Základní uživatelské znalosti práce na PC

Výhodou při výběrovém řízení je:

– Absolutorium oboru dějiny výtvarného umění na filozofické fakultě
– Zkušenosti na úseku práce se sbírkami muzejní povahy
– Zkušenosti při vedení zaměstnanců
– Znalost světových jazyků (především angličtina a němčina)

Nabízíme:

– 11. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
– plný pracovní úvazek
– nástup možný dnem 1.4. 2017, popř. dle dohody
– možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu
– zázemí profesionální instituce
– prostor pro seberealizaci

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

– Jméno a příjmení, titul zájemce
– Datum a místo narození zájemce
– Místo trvalého pobytu zájemce
– Kontaktní spojení (telefon, e-mail)
– Datum a podpis zájemce

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:

– Strukturovaný profesní životopis
– Nástin koncepce fiktivního kurátorského počinu dle vlastního výběru (bude předmětem diskuze u pohovoru)
– Přehled publikační činnosti a kurátorských počinů
– Ověřená kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
– Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného státu)

Přihlášky je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů o pozici kurátora/ky – vedoucí odborného
oddělení Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 28. 2. 2017
do 13.00 hodin na adresu: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, 586 01 Jihlava.

Kontaktní osoba pro případné další informace:
Bc. Jana Jarošová, asistentka ředitele (tel: 567 301 681, e-mail: jarosova@ogv.cz).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *