Václav Rabas v OGV

Václav Rabas a mýtus hnědé. Země, chléb a hmota na periferii avantgardy / kurátorka: Eva Bendová / Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Jihlava / 24. 11. 2016 – 29. 1. 2017

rabas-9 rabas-8 rabas-7 rabas-6 rabas-5 rabas-4 rabas-3 rabas-2 rabas-1

foto: Pavel Petrov