Artalk.cz

TS: Otis Laubert

Otis Laubert / Voľným krokom kumštom / Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Nové Zámky / 8. 12. 2016 – 21. 1. 2017

laubert_bmp

Otis Laubert: Voľným krokom kumštom

Meno Otisa Lauberta (1946), sa spája s autentickým programom, založeným na zbierke nájdených predmetov a otvorenosti k výtvarným experimentom. Je majstrom rôznych foriem koláže, asambláže, objektov, inštalácií a kresieb s osobitnou privátnou poetikou a originálnym videním. V uplynulých rokoch galéria predstavila výber z jeho rozsiahlej tvorby na viacerých samostatných (Kresby, 1993, Zo série Mail art, 1996, Vlajkonoš si zobral kartografku, 2007) a tematických výstavách (Kóany, 2002, Varianty na mail art, 2004, Pocta Kassákovi3, 2007). Medzi dielami Otisa Lauberta pomerne veľkú skupinu tvoria rôzne druhy interpretácií z dejín umenia. V podstate od začiatku sa tiahnu jeho tvorbou a doteraz neboli prezentované na samostatnej výstave. Reagoval v nich na diela významných umelcov a výtvarné smery z nezvyčajného pohľadu alebo sa inšpiroval  svojráznou atmosférou lokalít a kultúr (1967 – 2016). Dejiny umenia alebo inak – kumšt stali sa pre neho jednou z oblastí trvalého záujmu, zásobárňou tém, motívov a postupov, do ktorej s príznačnou invenčnosťou tvorivo vstupuje.

Aktuálna výstava prevedie malými dejinami interpretácií (1967 – 2016). Popri relatívne veľkej kolekcii interpretácií diel starého umenia – umelca najviac inšpirovalo moderné umenie 20. storočia, novátorské tendencie a najmä diela priekopníkov. Zvláštne miesto v nich zaujímajú aj diela adresované Lajosovi Kassákovi – rodákovi z Nových Zámkov, predstaviteľovi konštruktivizmu. Otis Laubert patrí k autorom, ktorí sa od začiatku zúčastňovali akcií realizovaných na počesť Kassáka (1987, 1992, 1997, 2007). “Voľným krokom kumštom” sú netradične formulované úvahy umelca o umení,  ktoré odkrývajú svojrázny pohľad na inšpirujúce dejiny umenia.

Otis Laubert študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu (1961 – 1964) v Bratislave.  Etabloval sa v rámci neoficiálnej scény: zapojil sa do viacerých aktivít  (I. Otvorený ateliér, 1970, Majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu, 1979 – 1986), zúčastnil sa výstav v Slovenskej akadémii vied (Bratislava, 1978 – 1979). Od roku 1977 organizoval výstavy, na ktoré nadviazal činnosťou Filiálky Guggenheimovho múzea v byte v Bratislave (1984 – 1997). Samostatne vystavuje od roku 1979. V roku 1991 s dlhoročnými priateľmi založili skupinu A – R, ktorá po premiére v Dome umenia v Bratislave (1992), realizovala rad výstav doma i v zahraničí (1992 – 2007). V roku 2001 mu vyšla monografia. V rokoch 2015 – 2016 založil a viedol Múzeum Otisa Lauberta v Bratislave.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *