Artalk.cz

TZ: Csaba Nemes

Csaba Nemes / Pád… / Dům umění Ústí nad Labem / Ústí nad Labem / 15. 12. 2016 – 3. 2. 2017

csaba-nemes_pozvanka-el_final-page-0011

Csaba Nemes: Pád…

vernisáž ve středu 14. 12. 2016 v 18 hodin.

Úvodní slovo pronese kurátor výstavy Michal Koleček.

Před vernisáží v 17 hodin proběhne komentovaná prohlídka s umělcem Csabou Nemesem a kurátorem Michalem Kolečkem. Během večera zahraje ústecké kytarové duo Pocket Django Jazz.

V rámci výstavy Pád… proběhne na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Pasteurova 9, kampus UJEP, aula č. 537, 4. patro) třídenní workshop (od 12. do 14. 12. 2016) maďarského teoretika umění Jánose Szoboszlaie a maďarského výtvarného umělce Csaby Nemes. Více informací naleznete na: www.fud.ujep.cz.

Maďarský umělec Csaba Nemes (1966) se dlouhodobě věnuje médiu malby, v rámci kterého prozkoumává různorodé zobrazovací kánony a technické i estetické přístupy, ale především se soustředěně zabývá hledáním nových možností komunikace mezi tradičním závěsným obrazem a aktuálním politickým a společenským kontextem.

Širší uvedení do situace současného Maďarska je pro vnímání obrazových a kresebných cyklů prezentovaných v rámci výstavy PÁD… v Domě umění Ústí nad Labem zcela nezbytné. Rozhodující akcent v koncepci výstavy je sice kladen na poslední práce Csaby Nemese – ty jsou ovšem v několika liniích uvozeny pohledy na jeho předcházející realizace. Spojnicí mezi jednotlivými tématy je přitom prolínání intimních exkurzů, jakýchsi subjektivních rekognoskaci autorova bezprostředního, často rodinného okolí a účastných, avšak nanejvýš kritických vizuálních interpretací destruktivních společenských procesů s důrazem soustředěným na jejich projevy ve veřejném prostoru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *