Artalk.cz

denní tisk 7. 12. 2016

Mf Dnes upozornila na hlavní body programu Národní galerie v příštím roce – instalaci Aj Wej-weje a Maddaleny Jetelové, výstavu Gerharda Richtera nebo výstavu připomínající čtyřicet let Charty 77. Plánům NG se věnovala také obsáhlá reportáž v Událostech na ČT, kde hlavní výstavy a chystané úpravy budov představil ředitel Jiří Fajt.

Ivana Rumanová se v A2 ohlíží za letošním udílením Ceny Oskára Čepana, které proběhlo v Muzeu SNP v Banské Bystrici. Text upozorňuje nejen na silný politický rozměr akce, ale také na diskutabilní financováni Ceny J&T bankou.

V A2 vyšla recenze Terezy Jindrové na výstavu Against Nature ve Veletržním paláci NG. Výstava českých umělců nejmladší generace, kterou připravili Edith Jeřábková a Chris Sharp, je dle autorky „příkladem konzistentní a cílevědomé kurátorské práce“. Nicméně v závěru se lehce kriticky vyjadřuje k představě, že vybraná díla ukazují na budoucí trend současného umění.

Peter Kováč v Právu píše o výstavě  v Galerii výtvarného umění v Chebu, která je věnovaná barvám značky Syntonos užívaných českými krajináři na přelomu 19. a 20. století. „Objevná výstava nemá jen umělecko-historický význam. Detailní výzkum může účinně napomoci i při odhalování padělků zakladatelské generace českého moderního umění.“