Artalk.cz

Želibská ide na bienále

Výsledky výberového konania pre 57. bienále výtvarného umenia v Benátkach 2017 / Slovenská národná galéria 

lkmo-2013_1_jpg
Pavilón ČR a SR v Benátkach (foto: Marta Buso, 2013)

1. júla 2016 vypísala Slovenská národná galéria výberové konanie na relevantnú umeleckú osobnosť/skupinu, ktorá by dôstojne reprezentovala a pripravila projekt pre Pavilón Českej a Slovenskej republiky na 57. medzinárodnom bienále výtvarného umenia 2017 v Giardini v Benátkach. Reprezentanta mohli navrhnúť kurátori, galeristi, historici a teoretici umenia, príp. samotní umelci.

Dňa 10. októbra 2016 zasadala odborná komisia, zostavená z popredných osobností v oblasti vizuálneho umenia. Osemčlenná porota pracovala v zložení (hlasujúci členovia v abecednom poradí): Alexandra Homoľová (SNG); Andrea Jamrichová (Ministerstvo kultúry SR); Dorota Kenderová (riaditeľka VSG Košice); Roman Ondák (nezávislý umelec, predseda poroty); Jiří Ptáček (kurátor, kritik, publicista, Praha); Katarína Rusnáková (AU Banská Bystrica); Lucia Gregorová Stach (SNG); Nina Vrbanová (Kunsthalle Bratislava). Na zasadnutí komisie bola prítomná koordinátorka projektu Monika Palčová (SNG).

Na základe výzvy bolo prihlásených 36 nominácií, pričom niektoré osobnosti boli nominované viackrát. V prvom kole porota posúdila všetky návrhy. V úvode jej členovia diskutovali o samotných kritériách posudzovania jednotlivých nominácií, pričom ako kľúčové hľadisko bola artikulovaná schopnosť jednotlivých navrhovaných umelcov pripraviť kvalitný projekt práve pre špecifické potreby a podmienky Bienále. V prípade potreby mala porota mandát navrhnúť priamo na zasadaní ďalších nominantov, ktorí by z jej pohľadu boli schopní pripraviť reprezentatívny projekt pre Bienále 2017. Do druhého kola postúpili dve nominácie: Denisa Lehocká (*1971) a Jana Želibská (*1941).

V záverečnej diskusii sa porota zhodla a na Bienále nominovala Janu Želibskú, ktorá nomináciu prijala.

Stanovisko poroty k víťaznej nominácii:
Jana Želibská je významná predstaviteľka generácie akčných a konceptuálnych umelcov a alternatívnej výtvarnej scény na Slovensku. Stála pri zrode environmentu a objektu v 60. rokoch, akcie a konceptu v 70. rokoch, postmoderného objektu a inštalácie na konci 80. rokov a videoumenia v 90. rokoch 20. storočia. Kontinuálne budovaný autorský program Jany Želibskej nestratil na sile výrazu a aktuálnosti a svojím charakterom originálneho glosovania, poznámok k súčasnosti predstavuje záruku relevantnej reprezentácie na 57. medzinárodnom bienále výtvarného umenia v Benátkach 2017.

Bienále výtvarného umenia 2017 sa bude konať v termíne 13. máj – 26. november 2017 (preview v termíne 10. máj – 12. máj 2017).

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *